Historisk perspektiv – hvorfor bor vi som vi gør i dag?