Tags
7.-10. klasse
Sprog
Musik
Musik
Sprogforståelse - skrift (DA, NO, SV)
Nordisk kulturforståelse
Dansk
Der er et yndigt land
Af Adam Oehlenschläger