Tags
7.-10. klasse
Sprog
Litteratur
Sprogforståelse - tale (DA, NO, SV)
Nordisk kulturforståelse
Svensk
Miriam och jag och världen
Af Annelis Johansson