Tags
Faglitteratur
Sprogforståelse - tale (DA, NO, SV)
Sprogforståelse - skrift (DA, NO, SV)
Viden on nordisk sprog
Udtalens betydning for nabosprogsforståelsen i Skandinavien