Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Grönlannin kielestä

Luokka-aste: 4.-6. luokka 7.-10. luokka Aine: Suomi Oppimisen tavoite: Pohjoismaisten kielten tuntemus Teema: Pohjoismaiset kielet Aihe: Tanska Tyyppi: Teksti

Kieli: grönlanti

Puhujien määrä: noin 55 000

Vientisanoja: anorak, igloo ja kajak

Tervehtiminen: inuugujog, kutaa tai haluu

Vaikein lause: Taskeqakataqaanga (olen väsynyt kantamaan tätä reppua)

 undefined

 

Grönlanti on kuin rakennussarja

Grönlanti - tai kalaallisut, kuten grönlantilaiset itse kieltään kutsuvat - ei muistuta mitään tuntemaasi kieltä. Sen huomaat ihan vain vilkaisemalla esimerkkitekstiä. Sanoja on vain 72, kun tanskankielisessä niitä on 108 ja suomenkielisessä 90. Toisaalta sanat ovat erittäin pitkiä. Ymmärrätkö niistä yhtään? Mitä tarkoittaa paaseqatigiilluarsinnaapput? Tai oqaatigineqarsinnaammata?

 

Pitkät sanat selittyvät sillä, että grönlanti on polysynteettinen kieli. Se tarkoittaa sitä, että sanoja ja taivutuksia yhdistetään ja niistä muodostetaan pitkiä sanaketjuja. Yksi esimerkki onqimmersuaqarusunngilaq, joka tarkoittaa 'Hän ei mielellään halua suurta koiraa'. Tuskinpa grönlantilaiset tällaista sanaa ovat käyttäneet, mutta tarpeen vaatiessa sellainen voidaan muodostaa helposti. Tällaisen sanan voi myös ymmärtää tekstistä, koska sanan eri osat voidaan tunnistaa. Qimmeq tarkoittaa koiraa, suaq tarkoittaa suurta, qar tarkoittaa olla, omistaa, nngi tarkoittaa kieltosanaaja jagusup tarkoittaa haluta, toivoa.

 

Grönlannin vastakohta on kiina. Kiinassa ei ole lähes ollenkaan taivutuksia tai päätteitä. Kielioppia ilmaistaan sen sijaan yksittäisillä sanoilla tai merkeillä. Grönlannin tyyppisiä kieliä kutsutaan synteettisiksi, kun taas kiinaa kutsutaan analyyttiseksi.

 

Puhtaasti synteettiset tai analyyttiset kielet ovat harvinaisia. Itse asiassa melkein kaikissa kielissä on sekä synteettisiä, että analyyttisiä ominaisuuksia. Ruotsin kielessä käytetään esimerkiksi päätteitä määräisen muodon ilmaisemiseen, kun englannissa käytetään erillistä sanaa the. Ruotsissa on myös erillisiä prepositioita, kun taas suomen kielessä taivutuspäätteet lisätään sanan vartaloon.

 

 

Grönlannin lähimmät sukulaiset

Grönlanti on erityinen kieli, mutta on olemassa muitakin kieliä, jotka lasketaan grönlannin sukulaisiksi. Ne kuuluvat eskimo-aleuttilaiseen kieliperheeseen, jolla on puhujia noin 100 000 - joista yli puolet siis grönlantilaisia. Puhujat ovat levittäytyneet laajalle alalle pohjoisessa, aina Siperiasta Grönlannin ja Kanadan kautta Alaskaan Pohjois-Amerikassa. Toiseksi suurin eskimo-aleuttilainen kieli on inuktitut, jota puhuu noin 20 000 ihmistä Kanadassa. Grönlanti, inuktitut ja muut kieliperheen kielet ovat sen verran samanlaisia, että toisten kielten ymmärtäminen on mahdollista.

 

Sen sijaan grönlantilaisille ei aina ole helppoa ymmärtää toisiaan. Ero läntisen ja itäisen murteen välillä on suuri, mikä ei ole niin yllättävää, kun katsoo asiaa maantieteellisesti. Grönlanti on kaikesta huolimatta maailman suurin saari runsaalla kahdella miljoonalla neliökilometrillään.

 

 

Kielellistä painostusta tanskalta

Kun Tanska valloitti Grönlannin 1700-luvulla, joutui grönlanti alttiiksi kilpailulle vahvan tanskan kanssa. Tämä ei johtunut massiivisesta tanskalaisten muuttoaallosta (Grönlannissa ei asu enempää kuin 7000 tanskalaista), vaan ennemminkin siitä, että tanskaa alettiin käyttää kaikissa virallisissa tilanteissa. Kun grönlantia ei puhuttu esimerkiksi koulussa, kirkossa, elinkinoelämässä tai politiikassa, ei myöskään kehitetty tärkeitä sanoja ja käsitteitä. Grönlannista oli tulla kieli, joka toimisi vain kotona ja yksityiselämässä.

 

Muutamat valloittajat kiinnostuivat kuitenkin kotimaisesta kielestä. Yksi heistä oli lähetystyöntekijä Paul Egede. Hän muutti Grönlantiin lapsena ja oli yksi niistä tanskalaisista, jotka oppivat grönlannin toisena äidinkielenään. 1700-luvun puolivälissä hän julkaisi taitojaan ensimmäisessä grönlantilaisessa sana- ja kielioppikirjassa. Sen jälkeen sanakirjoja ja kielioppiteoksia on julkaistu useita, joten verrattuna moneen muuhun pohjoisamerikkalaiseen alkuperäiskieleen on grönlanti hyvin dokumentoitu.

 

Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana on panostettu suuresti grönlannin vahvistamiseen ja säilyttämiseen. Yksi tärkeä askel oli autonomia 1979, kun grönlannista tuli yksi virallisista kielistä tanskan lisäksi. Kun autonomia muuttui laajemmaksi itsehallinnoksi 2009, vahvistui grönlannin asema entisestään. Grönlanti on nykyisin ainoa virallinen kieli Grönlannissa, joka tarkoittaa sitä, että lapset saavat koulutuksen grönlanniksi. Kieltä käytetään myös grönlantilaisessa yliopistossa Ilisimatusarfikissa, sekä demokraattisesti valitussa seurakunnassa Inatsisartutissa. Sen lisäksi grönlanninkielinen kirjallisuus on rikasta, joten vaikka UNESCO laskee grönlannin uhattujen kielten joukkoon, on grönlannin asema vahvempi kuin koskaan.

 

 

Vertaa kieliä

Seuraava teksti on käännetty kaikille pohjoismaisille kielille. Etsi yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia klikkaamalla kielten sivuja. Tässä grönlanninkielinen versio: 

 

Svenskit, norskit qallunaallu imminnut paaseqatigiilluarsinnaapput, Islandimiulli oqaasiinik paasinninnissaq ajornartorsiutiginerusarlugu, uffa ukiut tusindit matuma siorna Skandinaviami oqaatsinut Islandimiut oqaasii assingugaluartut. Islandimiut oqaasiinut qaninnerpaat tassaapput Savalimmiormiut oqaasii, taamaakkaluartorli oqaatsit ima assigiitsiginngillat Islandimiup Savalimmiormioq ajornartorsiuteqanngitsumik paasisinnaallugu.


Finskit oqaasii Estlandimiut oqaasiinut eqqaanarnersaapput, aammali saamiit oqaasiinut assingullutik. Assersuutigalugu, finskit oqaasiini saamiillu oqaasiini oqaatsit takisuunngorsinnaapput, naanerit oqaatsip nagguianut ilannguttakkat tapiliunneqarnerini. Kisiannili oqaatsit takisuut pineqartillugit kalaallit oqaasii immikkooruteqarluinnarput, tassami oqaatsit allat oqaaseqatigiit ilivitsut atorlugit oqaatigisaat kalaallisut oqaatsimik ataatsimik oqaatigineqarsinnaammata.

Kuvat

25632681.601.png