Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Anguniakkat

{{learningObjectiv.description}}

Suliaq tunniunneqarpoq

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Oqaaseqaat

Suliassat

{{assignment.Comment}}

Stationsundervisning

aktivitet stationer.jpg

Beskrivelse

Stationsundervisningen er en form for dynamisk gruppearbejde, hvor eleverne bevæger sig rundt mellem hvert hovedspørgsmål. Aktiviteten afsluttes med, at grupperne får ansvaret for at sammenfatte alle gruppers inputs på den station, de startede med at arbejde ved, og på den måde træner aktiviteten også at sortere i og kvalificere et bredt spektrum af inputs. 

 

Aktivitet

  • Eleverne fordeles alt efter klassestørrelse på 5-6 stationer, så der er ca. 4-5 elever på hver station.
  • Læreren tager tid, så grupperne får 5 minutter ved hver station (alt efter omfanget af de opgaver, der skal løses). Når tiden er gået, sender læreren alle eleverne videre til næste station samtidig.
  • Hver gruppe efterlader deres fælles svar på spørgsmålene ved stationen. Evt. kan man aftale, at hver gruppes papir med svar skal lægges med fronten nedad, så de følgende grupper ikke føler sig bundet af de forrige gruppers svar.
  • Når eleverne er nået hele vejen rundt, vender de tilbage til deres oprindelige station. Her læser de alle gruppes svar og sammenfatter dem til en kortfattet præsentation.
  • Aktiviteten afsluttes med, at hver gruppe præsenterer klassens svar, og der er herefter mulighed for en diskussion i plenum.

 

Loginerit takusaqarnerorusullutit

Allattoq: Anne Sofie Skemt Hjuler

Ingerlatitsisoq: Norden i skolen

Ukioq manna saqqummertut: 2020

Siunertaq


Piareersarnerit


Najoqqutassat