Tags
Videregående skole
Språk
Litteratur
Nordisk realisme
Dansk
Penge på lommen
Av Asta Olivia Nordenhof