Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

31-01-2022

Undervisningsplattformen Norden i Skolan får ett stort lyft

Undervisningsplattformen Norden i Skolan får ett stort lyft

Lärare och elever i hela Norden kan nu se fram emot en gemensam nordisk julkalender, digitala filmverkstäder och mycket mer då Föreningarna Nordens populära undervisningsplattform Norden i Skolan som riktar sig till hela Norden får ett rejält lyft de kommande åren.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal stöttar initiativet med 11 miljoner danska kronor (ca. 15,5 miljoner svenska kronor). Stödet är utdelat med en ambition om att styrka nordisk språk- och kulturförståelse i de nordiska klassrummen och på det sättet bidra till en större nordisk samhörighet.

Initiativet är förankrat i Föreningen Norden och är ett samarbete med BUSTER Filmfestival, Danmarks lärarförening och NAPA (Nordens institut på Grönland). Utöver det ingår det också ett samarbete med filmfestivaler i Finland, Island, Sverige och Norge.

Beviljandet från A.P. Møller Fonden kommer att gå till en mängd insatser som uppgraderar undervisningsplattformen. De aktiviteter som både lärare och elever kan se fram emot är bland annat:

  • Nordiska spel- och kortfilmer som kommer att visas både online och på barnfilmfestivaler 
  • En nordisk julkalender i ljudformat.
  • Filmer och berättelser från barn över hela Norden som presenteras i ett gemensamt format.
  • Undervisningsmaterial till ämnena historia och samhällsvetenskap med ett nordiskt fokus.
  • Heldagsseminarium för grundskolelärare med fokus på nordisk språk-, kultur- och samhällsförståelse i undervisningen.
  • En optimerad verktygslåda för lärares planläggning och genomförande av undervisning i olika nordiska ämnen.

Det är alltså både en stor mängd och bredd i de insatser som arbetas med för att nå ut till Nordens barn och unga.

"Det finns en efterfrågan på innovativa sätt att arbeta med den nordiska språk- och kulturgemenskapen i skolan. Vi är spända på att komma igång med projektet tillsammans med våra enormt duktiga projektpartners. Det blir ett rejält lyft för plattformen och en gåva till det det nordiska kultur- och språksamarbetet," säger Thomas Henriksen, programchef på Norden i skolan och skol-, kultur- och utbildningschef hos Föreningarna Nordens Förbund.

Redan under 2022 kan lärare och elever se fram emot bland annat en nordisk julkalender, lansering av nytt undervisningsmaterial i ämnet historia och ett co-creation-projekt för skolelever. Allt detta kommer att ske på Norden i skolan: www.nordeniskolen.org