Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

10 tips för ett lyckat vänklassamarbete

man-couple-people-woman.jpg

1. Bygg upp en stark lärarrelation

Fysisk distans och olika skolrutiner (som schema, normer, traditioner och tidszoner) gör att man har lättare att glömma bort, missa och nedprioritera varandra i en hektisk skolvardag trots att man avtalat ett vänklassamarbete. En viktig del av uppstartsfasen för lärare är därför att bli en del av varandras medvetande. Det kommer sannolikt vara både trevligt, intressant och lärorikt, och samtidigt en mycket viktig investering i den dagen då utmaningar ska övervinnas tillsammans i var sitt klassrum.  

Vad kan man göra som lärare?

 • Boka in ett möte över Facetime/Skype och drick en kopp kaffe medan ni pratar om de många spännande idéer, tankar och planer ni har.
 • Bli facebookvänner och en del av varandras feed/medvetande - lär känna varandra lite grann.
 • Håll löpande kontakt - också innan klasserna samarbete påbörjas.

 

2. Ta er extra tid i förberedelsefasen

Ett transnationellt vänklassarbete ställer högre kreav på koordinering, struktur och avstämning mellan lärare angående era förväntningar. Fysiskt avstånd, språkliga utmaningar och olika rutiter gör det svårare att mikrokoordinera i vardagen. Därför är det en god idé att skriva ner avtalade tidspunkter för samarbete, förväntad tidsåtgång, fokuområden och inlärningsmål. Diskutera detta grundligt redan från början - grundligare än man brukar. Allt detta för att undvika senare frustration. 

 

3. Förbered dig på at det uppstår problem

Ett vänklassamarbete kommer med stor sannolikhet innebära situationer där saker går fel och där du som lärare kommer att känna dig frustrerad. Förbered dig på detta och ha en handlingsplan färdig. Har du t.ex. din nordiska kollegas telefonnummer, om du skulle stå i en akut situation? 

 

För också en avstämning kring elevernas förväntningar. Förbered dem på att transnationellt samarbete kan komma att bjuda på en del utmaningar oavsett hur väl man förbereder sig - och att det är normalt! På så vi kan du bygga upp elevernas tolerans för väntetid, IT-problem osv., så att arbetet som helhet kan ske mer friktionsfritt. 

 

4. Välj bra kommunikationsplattformar 

Det fysiska avståndet mellan två nordiska kollegor gör mikrokoordinering, småplanering och småprat till vardags svårare. Ett transnationellt samarbete ställer därmed högre krav på hantering och testning av kommunikationsplattformar. 

 

Fundera på hur ni vill kommunicera synkront tillsammans:

 • mobiltelefon, Facetime, Skype, e-post…?

 

Fundera på var ni ska dela filer och material synkront/asynkront:  

 • Google Docs, gemensam dropboxmapp, Facebookgrupp, padlet, e-post eller kanske en kombination?

5. Tänk över gruppindelningen

I ett vänklasstema är det upplagt för att låda elever arbeta tillsammans i mindre transnationella grupper. Indelningen kan skapa problem och behov för korrigeringar i sista minuten om t.ex två är sjuka och en ska till tandläkaren osv.

 

Tänk över följande: 

 • Hur kan grupperna ändras i sista minuten
 • Hur kan ändringar kommuniceras lärare och klasser emellan
 • Hur meddelar motparten att hen har registrerat ändringen

 

Tänk över vilka verktyg som skapar bäst möjligheter för att ändra gruppernas sammansättning. Finns det ett gemensamt Google Docs-dokument, en facebookgrup - kanske supplerat med ett livesamtal - som konstant kopplar samman klassrummen och som körs från en PC på lärarens bord? 

 

6. Låt en översikt med e-tiviteter hålla kursen  

När elever samarbetar över landgränser i ett virtuellt lärorum ökar behovet av at tydliggöra när och hur man gör vad - och vart man är på väg. Med andra ord finns ett behov av att skapa tydlig förståelse för var i processen man befinner sig och varför. 

 

En  bra gemensam översikt över vilka aktiviteter (av Gilly Salmon också kallade e-tiviteter) som ska äga rum fyller detta behov. Översikten ska vara tillgänglig för eleverna under hela samarbetet, antingen digitalt eller i tryckt format. Översikten ska visa vad, när, hur, varför och med vem som arbetet ska ske. 

 

Välförberedda e-tiviteter hjälper till att hålla samarbetet på rätt kurs, så att du som lärare får mer tid frigjord till annat. 

 

7. Håll det enkelt

Ett tvärnationellt samarbetsprojekt med några man inte känner, digitalt och på grannspråk, är utmanande nog i sig självt. Så när du planerar dina aktiviteter kan det vara en god idé att börja med att minimera komplexiteten: 

 • planera få aktiviteter (och förvänta dig att det tar längre tid än normalt)
 • presentationer ska vara kortfattade och motiverande
 • välj hellre korta texter/filmer än långa
 • kanske behöver man inte producera videor, skriva essäer och göra podcasts samtidigt!

 

8. Låt eleverna lära känna varandra

Att samarbeta med elever i ett annat land kommer nästan garanterat glädja eleverna. Barn och unga är oftast väldigt motiverade och spända i samband med vänklassamarbeten.

Se till att ditt undervisningsupplägg ger plats för eleverna att lära känna varandra lite innan det fackliga innehållet tar över. Det vill de gärna. Ge dem chanen att videochatta med varandra. Elever kastar sig bara ut i det och gömmer sig inte bara bakom text. Snart kommer de typiskt sett fråga dig om de inte kan få besöka varandra.

 

Inlärningspotentialen i ett transnationellt samarbete matchat elevernas entusiasm. Mötet med "de andra" ger helt nya perspektiv på egen praxis och dina elever kommer i mötet med ett annat grannspråk att börja reflektera över hur deras eget språk egentligen hänger samman (se mål om språklig medvetenhet). 

 

9. Tänk in läroplansmål i samarbetet

Ett vänklassamarbete i ett transnationellt lärorum behöver inte innebära merarbete och merundervisning. Tänk istället med relevanta mål ur läroplanen i temat och upplev hur mötet med det andra språket, den andra kulturen, de andra idéerna osv reellt fungerar som en stor spegel som hålls upp framför er. Det resulterar i att ni får möjlighet att se er själva, ert eget språk, era egna normer osv. på ett helt nytt sätt.  

 

10. Lärarrelationen kan vara en långtidsinvestering

Ett lyckat vänklassamarbete kan vara början på en lång rad goda upplevelser i klassrummet. Tänk dig din nya internationella kollega som en långtidsinvestering och håll kontakten. Optimera era planeringar och lär av varandras erfarenheter från gång till gång. Kanske samarbetet med fördel kan utvidgas till fler ämnen - t.ex. ett tvärvetenskapligt tema där andra ämneslärare också deltar? 

Bilder

Erasmus+ logo.png