Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Skapa profil

VILLKOR 

ANVÄNDARARLICENS

Du skall acceptera nedanstående krav och villkor för att bli upprättad som ny användare och få tillgång till materialet på Norden i Skolan.org:

 

Kommunikation

Norden i Skolan.org ställer krav på att användarna behandlar varandra med respekt medan de befinner sig på plattformen. Det betyder att man talar respektfullt med och om varandra och ser till att samtalet håller en saklig ton. Det är lärares ansvar att tala med eleverna om gott uppförande och god kommunikation på Norden i Skolan.org.

 

Norden i Skolan.org har rätt till att radera inlägg, som vi tycker är stötande och opassande liksom Norden i Skolan förbehåller sig rätten till att skicka vidare information om användaren till dennes lärare.

 

Innehåll - riktighet och rättigheter

Alla upplysningar som du skriver in skall vara korrekta. Det är förbjudet att utge sig att vara en annan person än den man är.

 

Även om vi konstant strävar efter att försäkra oss om att all information på hemsidan är korrekt, bör du vara uppmärksam på att Norden i skolan.org inte tar på sig ansvaret, om det skulle visa sig att informationen är ofullständig, inte tillfredställande eller föråldrad. Bortsett från platser där det uttryckligen är nämnt är Norden i Skolan.org inte ansvarig för innehållet.

All nuvarande och framtida upphovsrätt, varumärke och annan intellektuell egendomsrätt i relation till denna hemsida tillhör Norden i Skolan.org vid Föreningarna Nordens Förbund och våra licensgivare. Du har ingen rätt till hemsidan utöver en begränsad rätt till att använda hemsidan i överensstämmelse med dessa villkor och förutsättningar.

 

Du får inte utge till försäljning, sälja eller distribuera över något medium någon del av hemsidan eller dess innehåll. Det är inte tillåtet att inkludera någon del av hemsidan som en del av en annan hemsida, varken som hyperlänk eller annat, med mindre att Norden i Skolan.org skriftligt har gett sitt tillstånd härtill.  Du får inte använda Norden i Skolan.orgs namn eller missbruka Norden i Skolans varumärke på något sätt.

 

Du får inte använda denna hemsida i olagligt syfte. Härmed accepterar du, att du inte ska sända, bruka, kopiera, posta eller tillåta utskick, som är ärekränkande eller oanständig eller som är förolämpande, eller brott mot privatlivets fred. Du accepterar att inte skicka oombedd försäljnings- eller reklammaterial, spam eller liknande material eller någon form för massutskick som kan äventyra hemsidans drift eller andra besökares bruk av hemsidan.

 

Norden i Skolan.org vid Föreningarna Nordens Förbund förbehåller sig rätten till att när som helst och utan förvarning förbättra, göra om, ändra, inställa eller permanent avbryta hela, eller delar av, hemsidan och att begränsa eller förbjuda ingång till den.

 

Den information, som vi får via hemsidan, kommer att behandlas förtroligt och ska inte ges vidare på annat sätt än i överensstämmelse med vår policy för dataförtrolighet eller dina instruktioner.

Du accepterar härmed att hålla Norden i Skolan.org vid Föreningarna Nordens Förbund skadelös för omkostnader, krav, skador och skadeståndkrav (inklusive rättliga kostnader), som Norden i Skolan.org har påtagit sig eller som påläggs Norden i Skolan.org som följd av missbruk av denna hemsida eller brott mot dessa villkor.

 

Behandling av personuppgifter

 

Genom att anmäla dig till Norden i Skolan så samtycker du till att vi får lagra och behandla dina personliga upplysningar. De uppgifter som du fyller i anmälningsformuläret sparas på Norden i Skolan serverutrymme.

 

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Få information om användarnas geografiska spridning
  • Understöda funktioner på Norden i Skolan t.ex. Skolchatt och vänklassystemet
  • Kontakta dig med nyheter och viktiga ändringar på www.nordeniskolen.org

 

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. Norden i Skolan lämnar aldrig ut dina personliga uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

 

Du har rätt att ta del av alla uppgifter som berör dig. Du kan begära att få se samtliga av dina personuppgifter som vi har lagrat genom att kontakta oss på kontakt@nordeniskolen.org.

 

Du har rätt att få din personliga upplysningar borttagna. Du kan begära att få dina upplysningar helt raderade genom att kontakta oss på kontakt@nordeniskolen.org. Vi raderar då alla förekomster av personliga upplysningar som kan kopplas till dig.

Läs mer