Taggar
Gymnasiet
Språk
Litteratur
Nordisk litteraturförståelse
Isländska
Tryggðarpantur
Av Auður Jónsdóttir