Taggar
Gymnasiet
Språk
Litteratur
Färöiska
Skál
Av Dania O. Tausen