Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Tehdään laulu

Sangskrivning.png

Kuvaus

Oppilaat tekevät yhdessä laulun, joka kuvaa heidän elämäänsä Pohjolassa. Laulun teema on vapaavalintainen, ja sitä kehitetään luovan prosessin aikana yhteistyössä oppilaiden kanssa. Tarkoitus on, että oppilaat pääsevät pukemaan omat ajatuksensa lauluksi.

 

Toimintaohjeet

 

Yhdessä luokan kanssa:

 • Nimetkää asioita ja sanoja, jotka kuvaavat kotimaanne erityispiirteitä. Nimetkää sen jälkeen asioita, jotka yhdistävät koko Pohjolaa. Keskustelkaa maiden välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä.
 • Kirjoittakaa ylös 10 asiaa/sanaa, jotka kuvaavat teille tärkeitä asioita. Keskustelkaa luokan kanssa kirjoittamistanne sanoista ja siitä, mikä juuri nyt merkitsee teille paljon.

2-3 oppilaan ryhmissä:

 • Etsikää yhtäläisyyksiä kokoamistanne sanoista ja jakakaa ne teemoittain.

 • Kirjoittakaa yksi (runo- tai laululyriikkamuotoinen) lause kutakin teemaa kohden.

 • Valitkaa lauseista paras ja kirjoittakaa uusi rivi, joka muodostaa loppusoinnun edellisen kanssa. Laulu alkaa syntyä!

 • Kirjoittakaa seuraavaksi lause, joka sopii yhteen edellisten kanssa, muttei kuitenkaan muodosta loppusointua. Sisällyttäkää lauseeseen kuvaus tunteesta/aistimuksesta sekä väristä.

 • Vaihtakaa viimeisiä lauseita toisen ryhmän kanssa, niin että jokainen ryhmä saa jonkun toisen ryhmän tekemän lauseen. Keksikää teille annetun lauseen kanssa rimmaava rivi.

Yhdessä luokan kanssa:

 • Kaikki ryhmät lukevat tekstinsä ääneen luokan edessä.

 • Valitkaa yhteensä 8 lauseparia (rivit 1+2 tai 3+4), joista lopullinen laulu koostetaan. Sopikaa yhdessä, mitkä 8 lauseparia valitaan, ja kirjoittakaa ne ylös, mielellään suurikokoisille paperi- tai pahviarkeille.

 • Kiinnittäkää lauseparit taululle siten, että niitä voi liikutella. Yhdistäkää yhdessä lauseparit laulun sanoitukseksi; laulun muoto voi olla säkeistö + kertosäe, runo tai mikä tahansa toimivaksi todettu.

 • Millaisia tunteita tai tunnelmia laulu herättää? Arvioikaa, mikä ’Kom Med Det Gror I Nord’ -teeman melodioista ja soinnuista sopii lauluunne parhaiten, tai keksikää kokonaan uusi melodia.

  • Mikäli päätätte luoda melodian ja soinnut itse, keskustelkaa duurista ja mollista – ilosta, surusta, vihasta ja muista tunteista, joita laulussanne esiintyy. Yrittäkää sen jälkeen luoda melodia, joka luo lauluun haluamaanne tunnelmaa.
Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Kiitos seuraaville: Kom med det gror i Nord

Kirjailija: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Julkaistu vuonna:: 2019

Opetuskonsultti : Dorthe Lilli Lambertsen

Tarkoitus

 • Oppilaat ilmaisevat Pohjoismaiden tuntemustaan sekä tunteita, joita he kokevat kotimaataan ja sen luontoa kohtaan lyriikan ja musiikin avulla

 • Oppilaat harjoittelevat loppusointujen muodostamista

 • Oppilaat käyttävät luovia kykyjään


Valmistelut

 • Kuunnelkaa tai soittakaa yhdessä 'Kom med det gror i Nord' -teemaan kuuluvia lauluja


Materiaali

 • Paperia ja lyijykyniä
 • 'Kom Med Det Gror i Nord'-laulujen nuotit ja sanoitukset. Näitä tarvitaan runojalkojen laskemiseen, mikäli oppilaat haluavat sovittaa laulunsa tiettyyn melodiaan.