Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Saamelaiskielet

Kielet: pohjoissaame, eteläsaame, luulajansaame, inarinsaame, koltansaame, piitimensaame, uumajansaame, akkalansaame, kiltinänsaame, turjansaame
Puhujien lukumäärä: 20-30 tuhatta

Saamen kieliä on enemmän kuin yksi

Saamelaiset ovat Pohjoiskalotin alueella elävä alkuperäiskansa, ja saamen kieliä käytetään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa sekä Venäjällä Kuolan niemimaalla yli valtioiden rajojen. Saamelaisia on noin 100 000, joista 30 % puhuu jotain saamen kieltä ja 10% käyttää saamen kirjakieltä. Saamen kieli poikkeaa huomattavasti skandinaavisista kielistä, sillä se kuuluu suomalais-ugrilaisiin kieliin, aivan kuten suomi ja unkari. Esimerkiksi suomen kielessä sanan painotus on ensimmäisellä tavulla. Saamelaiskielissä on niin monia erilaisia murteita, että ne jaetaan kymmeneen eri kieliryhmään, ja jotkut saamelaiskielet voivat olla keskenään yhtä erilaisia kuin suomi ja viro.

Pohjoissaame on saamelaiskielistä suurin, ja sitä käyttää suurin osa Norjan alueella asuvista saamelaisista. Saamelaisekielet jakautuvat kahteen pääryhmään, länsi- ja itäsaamelaisiin kieliin. Pohjoissaame, luulajansaame, eteläsaame, piitimensaame ja uumajansaame ovat länsisaamelaisia kieliä, kun taas inarinsaame, koltansaame, akkalansaame, kiltinänsaame ja turjansaame ovat itäsaamelaisia kieliä. Kiltinänsaamessa on käytössä venäjän kielestä tuttu kyrillinen kirjaimisto, mutta muita saamen kieliä kirjoitetaan latinalaisilla aakkosilla, kuten muita pohjoismaisia kieliä. Latinalaiseen aakkostoon lisätään kunkin saamen kielen kohdalla seuraavat kirjaimet:

• Eteläsaame: Ïï
• Luulajansaame: Áá Ŋŋ
• Pohjoissaame: Áá Čč Đđ Ŋŋ Šš Ŧŧ Žž
• Inarinsaame: Áá Ââ Ää Čč Đđ Šš Žž
• Koltansaame: Áá Ââ Čč ƷʒǮǯĐđǦǧǤǥǨǩŊŋÕõŠšŽžÅåÄä

 

Katso esittelyvideo saamelaiskielistä:

  (Kiitos: Gáldu – Alkuperäiskansojen oikeuksien osaamiskeskus, joka kuuluu nykyään Norjan kansalliseen ihmisoikeusinstituutioon)

 

Rikas luontosanasto

Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, joiden kielestä välittyy erityinen suhde luontoon. Saamelaiskielissä on paljon luontoa ja eläimiä kuvaavia ilmauksia, jotka juontavat juurensa saamelaisten metsästyskulttuuriin. Saamen kielissä on esimerkiksi noin 300 lunta ja jäätä kuvaavaa sanaa.

 

Kielioppi eroaa skandinaavisista kielistä

Saamen kielten substantiiveilla ei ole sukua eikä niiden yhteydessä käytetä epämääräistä tai määräistä artikkelia. Saamen kielet ovat verbaalisia ja painottavat liikettä – tämä ilmenee siten, että asioita voi tarkentaa verbiin lisättävillä päätteillä.  Otetaan esimerkiksi verbi njuikut (’hypätä’). Jos pääte vaihdetaan muotoon njuiket, verbi tarkoittaa ’hypätä vain kerran’ – jos halutaan kuvata jatkuvaa hyppimistä, oikea muoto on njuikkodit. Mikäli kyse on vain yhdestä pienestä hypähdyksestä, käytetään muotoa njuikestit, mutta mikäli hypähtely on jatkuvaa ja kestää tietyn ajan, njuikkodit -muoto on oikea valinta.

 

Taistelu kielten säilymisen puolesta

Saamelaiskielten asema enemmistökieleen verrattuna on ollut huono. Esimerkiksi suomen ja ruotsin kielet ovat uhanneet kielten asemaa saamelaisten asuinalueilla. Viranomaiset ovat myös tarkoituksella heikentäneet saamelaiskielten mahdollisuuksia elää ja kehittyä.

Vähemmistökielen säilyttäminen elävänä enemmistökielen rinnalla vaatii suurta panostusta, ja nykyään saamelaiskielten säilyttämisen ja niiden aseman vahvistamisen puolesta tehdään aktiivisesti työtä. Saamen kielten puolesta ajetaan mm. puhdasoppista kielipolitiikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että kieleen tuotetaan ja istutetaan uusia saamenkielisiä sanoja ja ilmauksia ulkomaisten tai enemmistökielestä peräisin olevien lainasanojen sijasta. Samanlaista menettelyä sovelletaan maailmalla esimerkiksi islannin kieleen. Saamelaiskielten laillinen asema on vahvistunut ja niitä suojellaan nykyään laein ja asetuksin. Saamelaisilla on oikeus saamenkieliseen opetukseen sekä viranomaisten kanssa asiointiin saamen kielellä kunnissa, joiden virallinen kieli on saame.

Kuvat

standard_Sami_flag.svg.png