Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Mikä on Norden i Skolan?

ILMAINEN POHJOISMAINEN OPETUSALUSTA

Norden i Skolan on ilmainen opetusalusta, joka tarjoaa sekä opettajille että oppilaille ainutlaatuisen mahdollisuuden skandinaavisten naapurikielten ymmärtämisen sekä pohjoismaisen kulttuurintuntemuksen parissa työskentelyyn. Oppimateriaalit on jaettu kolmeen aihealueeseen, jotka ovat ’Kieli ja kulttuuri’, ’Historia ja yhteiskunta’ sekä ’Ilmasto ja luonto’. Pohjoismaisuus on kaikkien materiaalien lähtökohta, ja ne on kehitetty tukemaan kaikkien pohjoismaisten opetussuunnitelmien tavoitteita.

Norden i Skolanin kehittämä, kaikille Pohjolan lapsille ja nuorille suunnattu pohjoismaisten naapurikielten (ruotsi, norja, tanska) ymmärtämistä vahvistava konsepti voitti vuonna 2011 pohjoismaisten yhteistyöministerien palkinnon. Norden i Skolan -hanketta hallinnoi Pohjola-yhdistysten liitto. Hanke on voittoa tavoittelematon, ja sitä ovat tukeneet muun muassa Pohjoismainen kielikoordinaatio (2014-2018) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

 

 

KIELI JA KULTTUURI

Ensisijainen oppiaine: kielet (peruskoulu ja toisen asteen oppilaitokset)

 ‘Kieli ja kulttuuri’ kokoaa yhteen laajan valikoiman tekstejä, musiikkia ja lyhytelokuvia kaikkialta Pohjolasta ja luo hyvät puitteet innostavalle oppimiselle kulttuurin kautta. Oppilaat pääsevät tutkimaan asioita uudesta näkökulmasta – toisinaan jopa uudella kielellä – ja kasvattavat näin tietoisuuttaan kielten ja kulttuurien tuntemuksesta.

Oppimateriaalien kehittämisen perusperiaate on, että pohjoismaisten naapurikielten opetus on erilaista kuin perinteinen äidinkielen tai ruotsin opetus. Sisältöjä luodessa on kiinnitetty huomiota naapurikielten didaktiikkaan, jossa keskeisiä asioita ovat puhekieli ja kuullun ymmärtäminen. Kielen oppimiseen vaaditaan kuitenkin myös käytännön harjoittelua, ja siksi Norden i Skolan tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden autenttisiin kielenkäyttökokemuksiin muiden pohjoismaisten koululaisten kanssa Pohjoismaisen kouluchatin sekä ystäväluokkatoiminnan avulla.

 

Tutustu aihealueeseen ’Kieli ja kulttuuri’

 

 

HISTORIA JA YHTEISKUNTA

Ensisijainen oppiaine: historia ja yhteiskuntaoppi (ensisijaisesti toisen asteen oppilaitoksille)

‘Historia ja yhteiskunta’ -osion teemat vahvistavat oppilaiden tietämystä Pohjoismaiden historiasta ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Aluksi keskitytään erityisesti Arktikseen sekä Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin väliseen valtiolliseen yhteyteen. Mitä pohjoisten napajäätiköiden sulamisesta seuraa? Miksi se lisää Tanskan valtakunnan sisäisen dynamiikan ymmärtämisen tärkeyttä? Mitä eroa on pehmeällä ja kovalla vaikuttamisella?

 

Tutustu aihealueeseen ’Historia ja yhteiskunta’

 

 

ILMASTO JA LUONTO

Ensisijainen oppiaine: ympäristö- ja yhteiskuntaoppi (suunnattu ensisijaisesti peruskoulun 7.-10. luokille)

’Ilmasto ja luonto’ koostuu muun muassa kestävään kehitykseen, energiankäyttöön ja merten muovittumiseen liittyvistä opetusteemoista. Oppilaat pääsevät keksimään kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kouluun, kotiin ja paikallisyhteisöön yhteistyössä pohjoismaisten ikätovereidensa kanssa. Oppimateriaali auttaa oppilaita ymmärtämään suhdettaan maailmanlaajuisiin ilmastohaasteisiin ja tarjoaa keinoja käsitellä ongelmia paikallisella tasolla.

 

Tutustu aihealueeseen ’Ilmasto ja luonto’

 

 

YSTÄVÄLUOKKATOIMINTA

Kaikkien kolmen aihealueen opiskelu on hauskempaa ystäväluokan kanssa, ja Norden i Skolan auttaa mielellään ystäväluokan löytämisessä ja yhteistyön aloittamisessa. Työskentely yhdessä toisen pohjoismaisen luokan kanssa tuo opetukseen uusia ulottuvuuksia – innostavan ja sisällöltään mielekkään tekemisen lisäksi oppilaat harjoittelevat pohjoismaisten ikätovereidensa kanssa kommunikoimista, ja pääsevät osallistumaan aktiivisesti omaan oppimisprosessiinsa.

 

Tutustu toimintaan ja löydä oma ystäväluokka

 

Tervetuloa koko Pohjolan yhteiseen oppimisympäristöön!

Kuvat

platformb-2.jpg