Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Norden i Skolen pillugu

GRATIS UNDERVISNINGSPLATFORM FOR HELE NORDEN

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplatform, som giver lærere og elever i alle nordiske landene unikke muligheder for at arbejde med fagområdene ’Sprog og kultur’, ’Historie og samfund’ og ’Klima og natur’ i et nordisk perspektiv. Undervisningsplatform retter sig mod grundskolen og gymnasiale uddannelser, og vandt i 2011 de nordiske samarbejdsministres pris for at have udviklet et koncept, som styrker forståelsen af nabosprogene dansk, norsk og svensk for børn og unge i hele Norden. Projektet er non-profit og støttes bl.a. af Nordisk Sprogkoordination og Nordisk Ministerråd.

 

Alle fagområder på portalen består af et stort udvalg af spændende undervisningsmateriale (litterære tekster, kortfilm, musik mm.) med tilhørende arbejdsopgaver, som støtter faglige mål i samtlige nordiske læreplaner. Se oversigten over undervisningsmateriale HER og læs mere om fagområderne ’Sprog og kultur’, ’Historie og samfund’ og ’Klima og natur’ nedenfor. Her kan du også læse om mulighederne for at finde og etablere samarbejde med en venskabsklasse fra et andet nordisk land.

 

 

SPROG OG KULTUR

Primært fagområde: sprogfag (grundskole + gymansiale udd.)

 

Materialet under ‘Sprog og kultur’ tager udgangspunkt i, at nabosprogsundervisning er noget andet end traditionel modersmålsundervisning. Opgaver og indholdselementer er udviklet og sammensat med et særligt nabosprogsdidaktisk fokus, som bl.a. sætter det talte sprog og lytteforståelse i centrum. Og for at lære et sprog er det ikke nok bare at lære om det - man skal også have mulighed for at bruge det! Det har man på Norden i Skolen bl.a. via kommunikationsværktøjer som chat, videochat og en væg, som gør det muligt at bruge nabosprogene i en autentisk sammenhæng med venskabsklasser.

 

Et udvalg af litterære værker og kortfilm fra hele Norden skaber en spændende kulturel ramme om undervisningen, hvor elever ved at se tingene fra en anden vinkel og et andet ståsted - til og med på et andet sprog -  bliver mere bevidste om deres egen sprog- og kulturforståelse.

 

Find materialet til ‘Sprog og kultur’ HER.

 

 

HISTORIE OG SAMFUND

Primært fagområde: historie og samfundsfag (pt. primært gymnasiale udd.)

 

Materialet under ‘Historie og samfund’ tilbyder undervisningsforløb, der styrker forståelsen af aktuelle nordiske historie- og samfundsmæssige emner. Norden i Skolen sætter i første omgang fokus på Arktis og rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Hvad betyder det fx, at isen er ved at smelte i Arktis? Hvorfor aktualiserer det et behov for at forstå de interne dynamikker, der er på spil i rigsfællesskabet? Og hvad er forskellen på blød og hård magt?

 

Materialet om Arktis og rigsfællesskabet er rettet mod gymnasiale uddannelser. Norden i Skolen ønsker fremadrettet også at udvikle historie- og samfundsfagligt materiale til grundskolen.

 

Find materialet til ’Historie og samfund’ HER.

 

 

KLIMA OG NATUR

Primært fagområde: natur- og samfundsfag (pt. primært grundskolen 7.-10. klasse)

 

Undervisningsmateriale under ‘Klima & Natur’ sætter fokus på aktuelle temaer og emner som bl.a. bæredygtighed, energiforbrug og plastik i havet. Eleverne lærer at samarbejde med andre unge i de nordiske landene om at finde bæredygtige løsninger, som kan fungere i hverdagen helt fra Grønland i nord til Finland i øst. Gennem arbejdet med materialet tilegner eleverne sig redskaber til at forstå og forholde sig til globale klimaudfordringer og til selv at kunne håndtere de mere lokale utfordringer. Opgaver går bl.a. ud på at finde miljøvenlige løsninger på skolen, hjemme og i lokalmiljøet.  Eleverne har også mulighed for at undersøge, hvor energien skal komme fra i fremtiden og udforske dilemmaer mellem moderne livsstil og ressurseforbrug.

 

Finn materialet til ’Klima & Natur’ HER.

 

 

VENSKABSKLASSER

På Norden i Skolen kan du  finde og etablere et samarbejde med nordiske venskabsklasser. Samarbejdet med jævnaldrende fra et andet nordisk land bringer en spændende dimension ind i undervisningen. I tillæg til at være inspirerende og meningsskabende for eleverne, skaber venskabsklassefunktionen også en ramme for undervisningsforløbene, som gør den enkelte elev til en aktiv deltager i sin egen læringsproces. 

 

Læs mere og find en venskabsklasse HER.

 

Læs mere om, hvilke muligheder der er for at søge økonomisk støtte til at udvide venskabsklasse-samarbejdet HER

 

 

Assit

platformb-2.jpg