Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til oppgaver
print

Fremtidens elsystem

Elmåler

 

CO2-utslipp og forurensning fra verdens stigende forbruk av elektrisitet og energi har fått mange forskere til å lete etter alternativer til olje, gass og kull som våre primære energikilder. Det finnes imidlertid også andre måter å begrense våre utslipp ved energiproduksjon på. En av dem kalles «Det intelligente elsystem».


Det intelligente elsystem – Smart Grid


Det intelligente elsystem kalles som oftest med sitt engelske navn, Smart Grid. Begrepet brukes som et fellesbegrep for styring av alle elementene i elsystemet, dvs. både produksjon i kraftverk, vindmøller og solceller, transport gjennom ledninger og styring av forbruket.


Når vinden blåser eller solen skinner, produseres en større og større del av elektrisiteten i Norden ved hjelp av vindmøller og solceller. Denne elektrisiteten produseres uten å slippe ut CO2, og er dermed bedre for miljøet enn produksjon av kull eller gasskraftverk. Problemet er imidlertid at vi enda ikke har funnet en god løsning for produksjon av elektrisitet, og når vi plutselig blir avhengige av å bruke energien, når det enten blåser eller solen skinner, så skal vi organisere elsystemet vårt på en ny måte slik at energien brukes når den er der – og tilsvarende at vi bruker mindre hvis det er overskyet eller vindstille. Derfor kaller man vind- eller solenergi for fluktuerende energi. Det betyr at energimengden hele tiden er i endring.


Når vi vil utnytte sol og vind i energiproduksjonen vår, skal det det nordiske energisystemet gjøres mer fleksibelt. Kraftverkene er i dag beregnet til å produsere store mengder elektrisitet i jevnt tempo, og det er veldig vanskelig å øke eller redusere hvor mye som produseres i f.eks. et atomkraftverk – mens et gass- eller vannkraftverk er veldig fleksibelt. Hvis vi skal ha elektrisitet i stikkontakten når mer av energien kommer fra vind og sol, blir det også viktig at noen av kraftverkene kan åpnes og stenges. Man snakker om at elnettet skal gjøres intelligent. Det betyr i denne sammenheng at datamaskiner og målere hele tiden holder øye med hvor mye energi som forbrukes og hvor mye som produseres, og at de raskt kan sende beskjed til vanlige kraftverk hvis produksjonen fra vindmøller og solceller ikke er nok.


For den enkelte forbruker betyr det intelligente elsystem noe helt annet. For å kunne tilpasse elektrisitetsforbruket i forhold til mengden som produseres, må det utvikles metoder for å få både virksomheter og vanlige husstander til å bruke energien på bestemte tidspunkter. Dette kan gjøres på forskjellige måter. F.eks. kan det intelligente elsystemet følge med om det er mye eller lite elektrisitet til rådighet i ditt område. Hvis det er mye kan fryseren eller kjøleskapet bli ekstra kald – for så å stå i lengre tid uten å bruke energi når det plutselig ikke er så mye energi til rådighet. Det intelligente elsystem kan også bruke batteriet i elbiler, varmen i elektriske vannvarmere eller brukes til å stoppe produksjonen i virksomheter i noen timer, hvor forbruket er høyt andre steder eller det ikke er så mye elektrisitet til rådighet.


Fjernavleste elmålere


En viktig forutsetning for at virksomheter og forbrukere skal bli en del av det intelligente elsystem er at det plasseres ut automatiske elmålere som hele tiden kan følge med hvor mye elektrisitet som brukes. Dette arbeidet er i gang over hele Norden, og vil fortsette i de kommende tiår. Endringer i elsystemet er vanskelige og krever mye penger og at alt er gjennomtenkt, slik at vi ikke plutselig står uten elektrisitet. Derfor kreves det lang tid å innføre nye ting.

Logg inn for å lese mer

Oppgaver

 • Flervalgsoppgaver

 • Temaoppgave

  • 1Temaoppgave

   Hva betyr "det intelligente el-systemet"? Tegn et bilde med fire bokser. Den første boksen er kraftverkene, der strømmen kommer fra. Den andre boksen er ledningene. Den tredje boksen er energiskaperne, og den siste boksen er deg og meg i husene våre. Beskriv hvilke roller de fire delene av el-systemet har i fremtidens intelligente el-system.

  • 2Temaoppgave

   Hvordan ville du hatt det hvis du ikke selv kunne bestemme når du ville se TV, men måtte vente til solen skinte, slik at du fikk strøm fra solcellene på taket?
   Skriv en kort stil der du beskriver hva du ville syntes dersom energiselskapet styrte om strømmen var på eller av. Hva om du fikk betalt for å vente en time med å spille data – ville det vært greit?

 • Vennskapsklasse

  • 1Vennskapsklasse

   Ta bilde på skolen av ting som dere tror kan inngå i fremtidens el-system. Det er ting som kan slås av og på i noen timer, uten at det gjør noe. For eksempel en fryser eller et kjøleskap. Maten ødelegges jo ikke selv om det er en eller to grader varmere over kort tid. Hvor mange ting har dere på skolen som kunne brukes til det?


   Send bildene til vennskapsklassen med en kort forklaring på hvordan disse tingene kunne brukes til å jevne ut strømforbruket utover døgnet.