Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

Avfallshus

boxes.jpg

Beskrivelse

Avfallshus er en aktivitet der man innledningsvis velger om man vil jobbe med dansk, norsk eller svensk (målspråk). Elevene skal jobbe kreativt og eksperimenterende med målspråket. Først utvides elevenes ordforråd, deretter skal elevene bygge hus som både innholder boligdel og en butikk - og pappmennesker. Underveis skal de skrive, snakke og legge fram en tekst om arbeidet deres. Til slutt skal de besøke hverandres hus, stille spørsmål og lage dialoger på målspråket. 

 

 

AKTIVITET

 1. Ha en idémyldring om hus- og butikksord på målspråket.
 2. Elevene lager hus, butikker og mennesker i mindre grupper.
 3. Elevene skriver små tekster om produksjonene deres på målspråket. Hva slags butikk er det? Hvem bor i boligdelen? (Osv.)
 4. Elevene går inn på Norden i skolens lydordbok og undersøker hvordan hus- og butikksord uttales på nabospråket (obs: lydordboka har et begrenset antall ord).
 5. Læreren/klassen velger nå mellom en digital eller analog framvisning:

 

Digital framvisning:

 • Elever tar bilder av husene.
 • Tekst og bilder legges inn digitalt, f.eks. i verktøyet Book Creator.
 • Elevene leser inn tekstene som lydfiler og/eller legger fram muntlig.
 • Elevene lytter til de andre gruppenes opplesning (følg evt. med i teksten)
 • Klassen gjennomgår nye og ukjente ord på målspråket i plenum og øver på uttalen.

 

Analog framvisning:

 • Elevene gjør husene sine klare til framvisning.
 • Elevene øver på setninger og/eller ord på målspråket som brukes til å fortelle om huset.
 • Elevene presenterer husene sine for de andre gruppene.
 • Elevene noterer nye eller ukjente ord på målspråket fra de andre gruppenes presentasjoner.
 • Klassen gjennomgår nye og ukjente ord på målspråket i plenum og øver på uttalen. 

 

 

Logg inn for å lese mer

Forfatter: Nordisk Språkkoordinasjon

Pedagogiske konsulenter: Lise Vogt

Takk til: Esben Schønwandt og Trine Pauck Hansen

Produsent: Norden i Skolen

Produksjonsår: 2017

Formål

 • at eleven får muligheten til å anvende aktiv lytting på dansk, norsk eller svensk
 • at eleven tilegner seg et utvidet ordforråd som har med hus, butikker og sammensetning av produkter å gjøre
 • at eleven ut fra en eksperimenterende vinkel jobber med en selvstendig produksjon, hvor bruk av fantasi, samarbeid og estetiske evner kombineres


Forberedelse

 • i en eller flere butikker hentes/kjøpes store pappkasser.


Materiale

 • sakser
 • papp
 • lim
 • teip
 • fargeblyanter
 • pappkasser
 • evt. nettbrett

Bilder

affald 2.png affald 3.png (1)