Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Om Foreningene Nordens Forbund

undefined

Foreiningane Nordens Forbund (FNF) legg til rette for samarbeidet mellom Foreiningane Norden i dei fem nordiske landa og i dei tre sjølvstyrte områda. Dei nasjonale Foreiningane Norden arbeider for å auka det nordiske samarbeidet innanfor:

 

  • Arbeids- og næringsliv
  • Kultur
  • Utdanning
  • Miljø
  • Massemedier

 

FNF har i oppgåve å samordna og stø dette arbeidet.

 

Kjennskap, vennskap og samarbeid

Med kjennskap, vennskap og samarbeid skal Norden utviklast ein region med mange moglegheiter.

Målet for FNF er å spreia kjennskap til dei andre nordiske landas språk, kultur, historie og samfunnsliv. Vi tek initiativ for å auka det folkelege samarbeidet i Norden og Europa.

 

Bilete

oona_lohilahti_2.jpg