Denne sida finnst ikkje på Norsk nynorsk og blir difor vist på Norsk bokmål
Tags
Videregående skole
Språk
Litteratur
Nordisk realisme
Dansk
Penge på lommen
Av Asta Olivia Nordenhof