Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

'Norden i Skolen' birra

GRATIS UNDERVISNINGSPLATTFORM FOR HELE NORDEN

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i alle de nordiske landene unike muligheter til å jobbe med fagområdene «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur» i et nordisk perspektiv. Undervisningsplattformen retter seg mot grunnskolen og videregående utdanningsprogram og vant i 2011 de nordiske samarbeidsministrenes pris for å ha utviklet et konsept som styrker forståelsen av nabospråkene dansk, norsk og svensk for barn og unge i hele Norden. Prosjektet er ikke-profittbasert og støttes bl.a. av Nordisk Språkkoordinasjon og Nordisk Ministerråd.

 

Alle fagområdene på portalen består av et stort utvalg av spennende undervisningsmateriale (litterære tekster, kortfilmer, musikk mm.) med tilhørende arbeidsoppgaver som støtter opp under faglige mål i samtlige nordiske læreplaner. Se oversikten over undervisningsmaterialet HER og les mer om fagområdene «Språk og kultur», «Historie og samfunn» og «Klima og natur» nedenfor. Her kan du også lese om mulighetene for å finne og etablere samarbeid med en vennskapsklasse fra et annet nordisk land.

 

SPRÅK OG KULTUR

Primært fagområde: språkfag (grunnskole + videregående utdanningsprogram)

 

Materialet under «Språk og kultur» tar utgangspunkt i at nabospråksundervisninga er noe annet enn tradisjonell morsmålsundervisning. Oppgaver og innholdet er utviklet og sammensatt med et særlig nabospråksdidaktisk fokus, som bl.a. setter det talte språket og lytteforståelsen i sentrum. Og for å lære et språk er det ikke nok bare å lære om det - man må også ha muligheten til å bruke det! Det har man på Norden i Skolen bl.a. via kommunikasjonsverktøy som chat, videochat og en vegg som gjør det mulig å bruke nabospråkene i en autentisk sammenheng med vennskapsklasser.

 

Et utvalg av litterære verker og kortfilmer fra hele Norden skaper en spennende kulturell ramme kring undervisninga, hvor elever ved å se tingene fra en annen vinkel og et annet ståsted - til og med på et annet språk -  blir mer bevisste deres egen språk- og kulturforståelse.

 

Finn materialet til «Språk og kultur» HER.

 

 

HISTORIE OG SAMFUNN

Primært fagområde: historie og samfunnsfag (primært til videregående utdanningsprogram)

 

Materialet under «Historie og samfunn» tilbyr materiale som styrker forståelsen av aktuelle nordiske historie- og samfunnfaglige emner. Norden i Skolen setter i første omgang fokus på Arktis og riksfellesskapet mellom Danmark, Færøyene og Grønland. Hva betyr det f.eks. at isen er i ferd med å smelte i Arktis? Hvorfor aktualiserer det et behov for å forstå den interne dynamikken som står på spill i riksfellesskapet? Og hva er forskjellen på myk og hard makt?

 

Materialet om Arktis og riksfellesskapet er rettet mot videregående utdanningsprogram. Norden i Skolen ønsker videre også å utvikle historie- og samfunnsfaglig materiale til grunnskolen.

 

Finn materialet til «Historie og samfunn» HER.

 

 

KLIMA OG NATUR

Primært fagområde: natur- og samfunnsfag (primært grunnskolen, 8. til 10.klasse)

 

Undervisningsmaterialet under «Klima og natur» setter fokus på aktuelle temaer og emner som bl.a. bærekraft, energiforbruk og plast i havet. Elevene lærer å samarbeide med andre unge i de nordiske landene om å finne bærekraftige løsninger som kan fungere i hverdagen helt fra Grønland i nord til Finland i øst. Gjennom arbeidet med materialet tilegner elevene seg redskaper til å forstå og forholde seg til globale klimautfordringer og til selv at kunne håndtere de mer lokale utfordringene. Oppgavene går bl.a. ut på at finne miljøvennlige løsninger på skolen, hjemme og i lokalmiljøet.  Elevene har også muligheten til å at undersøke hvor energien skal komme fra i framtida og utforske dilemmaer mellom en moderne livsstil og ressursforbruk.

 

Finn materialet til «Klima & Natur» HER.

 

VENNSKAPSKLASSER

På Norden i Skolen kan du  finne og etablere et samarbeid med nordiske vennskapsklasser. Samarbeidet med jevnaldrende fra et annet nordisk land bringer en spennende dimensjon inn i undervisninga. I tillegg til at være inspirerende og meningsskapende for elevene, skaper vennskapsklassefunksjonen også en ramme for undervisningsmaterialet som gjør den enkelte elev til en aktiv deltaker i sin egen læringsprosess. 

 

Les mer og finn en vennskapsklasse HER.

 

Les mer om hvilke muligheter det er for å søke økonomisk støtte til å utvide samarbeidet med vennskapsklassen HER

 

 

 

Govat

platformb-2.jpg