Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Trafikljusmetoden

Trafiklysbillede

BESKRIVNING

I denna aktivitet skickas eleverna på en upptäcktsresa efter likheter och skillnader mellan danska, norska och svenska. I aktiviteten ska eleverna färga ord röda, gula eller gröna i en text (som ett trafikljus), för att på så sätt bli mer medvetna om likheter och skillnader mellan språken, och upptäcka typiska mönster. Metoden resulterar i en visuell bild av hur nära besläktade de skandinaviska språken är.

 

 

Trafikljusmetoden fungerar samtidigt som en sorts spegel man håller upp framför sitt eget språk. I samband med färgläggningen av grannspråket tvingas eleverna konstakt reflektera över hur deras egna språk egentligen ser ut, och vilka val som har träffats där. Aktiviteten stärker därför elevernas språkliga medvetenhet. 

 

 

AKTIVITET

 1. Eleverna stryker över/målar ord i en text på ett grannspråk med följande färger enligt följande regler:
  • Grön= ord som betyder det samma och stavas likadant
  • Gul = ord som betyder det samma, men stavas lite olika
  • Röd = ord som inte finns på ens modersmål

 2. Eleverna har nu tre kategorier med ord som de ska arbeta med på olika sätt:

 

a) Gröna ord är på plats

Gröna ord vållar inga (trafik)problem, eftersom de är likadana på både språk. Dem behöver eleverna inte använda mer tid på.

 

 

b) Gula ord ska på tavlan

Gula ord är intressant för de framhäver de små likheterna och skillnaderna mellan danska, norska och svenska. Läraren ber alla eleverna om att berätta en av sina gula ord, som samtidigt skrivs upp på tavlan. Sätt streck under de bokstäver som gör att orden stavas olika. Skriv först ordet på grannspråket och sedan på ert modersmål.

 

Exempel (här med svenska som grannspråk och danska som modersmål):

gata = gade
lär = lær
liknar = ligner
hennes = hendes

 

När tavlan fyllts med ord ska eleverna leta efter språkliga mönster/tendenser. Finns det likheter/skillnader som återkommer i flera ord? Eleverna ska under fem minuter ensamma försöka att upptäcka dessa mönster/tendenser och notera dem på en papperslapp.

 

Klassen dryftar sina upptäckter i plenum. Har eleverna hittat fram till samma svar? Testa gärna upptäckterna med en ny text. 

 

 

c) Röda ord ska på scenen och væggen

Samla de röda orden på en affisch (ev. som liknar en stor flagga) på klassväggen. Varje elev skriver ett rött ord på affischen, så länge det inte redan står där (översättning till eget språk läggs till i parantes).

 

För att smaka på de ord som endast finns på grannspråket måste eleverna göra en kort sketch/skådespel för klassen i små grupper. Sketchen/skådespelet kan föregå på modersmålet men det svåra är att minst 5 av de röda orden (gärna fler) från affischen måste ingå. Framför sedan sketchen/skådespelet för resten av klassen.

Logga in för att se mer

Författare: Thomas Henriksen

Tack till: Lis Madsen

Utgivare: Norden i Skolen

Produktionsår: 2018

Syfte

 

 • Att öka elevernas kunskap om likheterna och skillnaderna mellan danska, norska och svenska
 • Att öka elevernas språkliga medvetenhet (även om eget språk)


Förberedelse

 • Gör ev. en stor flagga av kartong som kan hängas upp i klassen


Material

 • En text skriven på ett grannspråk
 • Gröna, gula och röda överstrykningspennor
 • Planche/kartong 

Bilder

light-light-signal-road-sign-46287.jpg