Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

06-06-2018

Nya aktivitetsförslag till undervisning i danska, norska och svenska

Nya aktivitetsförslag till undervisning i danska, norska och svenska

Nu lanserar Norden i Skolan åtta helt nya och inspirerande aktivitetsförslag till grannspråksundervisningen. Aktivitetsförslagen innehåller idéer till hur du kan undervisa i grannspråken utan att vara bunden till en specifik text eller video. Aktiviteterna har en flexibel form som gör att du kan välja fritt mellan grannspråken danska, norska och svenska, allt efter vilket språk du vill arbeta med. Exempelvis går aktiviteten Hälsningslek ut på att eleverna ska lära sig typiska hälsningsfraser på ett grannspråk och du kan själv välja vilket språk.

Aktivitetsförslagen utgår från ett elevaktiverande sätt att arbeta med grannspråk. Eleverna ska t.ex. bygga avfallshus med hjälp av instruktioner på grannspråket, måla en grannspråkstext som ett trafikljus och leka viskningsleken på ett grannspråk. Det kreativa upplägget skapar rum for lek och engagemang hos eleverna. De åtta nya aktivitetsförslagen är de första av sitt slag och flera kommer att lanseras efter vart.

Låt dig inspireras av det nya materialet här.

 

AKTIVITETERNAS FORM

Syftet med de nya aktivitetsförslagen är att stärka elevernas läs-, tal-, hör- och kommunikationsfärdigheter huvudsakligen i grannspråken danska, norska och svenska. Aktiviteterna kan också anpassas till de övriga nordiska språken i Norden och passar dessutom för dig som undervisar i danska, norska eller svenska som främmande språk. Bland aktivitetsförslagen hittar du material ämnat för elever på alla årskurser i grundskolan.

Varje aktivitetsförslag innehåller en introduktion till aktiviteten, samt en förklaring i några punkter på hur man utför uppgiften. Utöver detta kommer det under aktivitetsförslag finnas ett ordlager, med användbara uttryck och ord på grannspråken, som kan användas i aktiviteten. Till höger på aktivitetssidan finns infopunkter, som ger en översikt över syfte, förberedelse och material. Aktiviteterna kan i stort sett genomföras på 1-2 lektioner, allt beroende på hur mycket tid du önskar lägga ner på aktiviteten. 

 

TACK TILL

Aktivitetsförslagen är gjorda i samarbete med Nordisk Språkkoordination, genom projektet Nordiska försöksklasser som blev genomfört 2014-2016. Projektets syfte har varit att utveckla spännande förlopp till grannspråksundervisning i danska, norska och svenska. Projektledare Lise Vogt (Danmark) och forskare Jenny Sylvin (Finland) har rest i Norden och testat aktivitetsförslagen med klasser i Åland, Finland, Norge, Sverige, Island, Danmark, Färöarna och Grönland, samt med en skandinavisk klass i Tyskland. Aktiviteterna har genomförts både i grundskolan och i gymnasiet. Projektet har skapat stort intresse för grannspråk i de besökta klasserna och materialet finns nu till glädje för Norden i Skolans användare.

Övriga personer som har bidragit till projektet:

• Rauni Kanerva
• Erla Lárusdóttir
• Rikke Undall
• Helene Berglund
• Jastrid á Dalbø og Olly Poulsen
• Trine Pauch Hansen og Esben Schønwandt
• Pernille Frimann