Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

10-02-2017

Nytt undervisningsmaterial på samiska stärker den nordiska gemenskapen

Nytt undervisningsmaterial på samiska stärker den nordiska gemenskapen

Nu får samiska elever och lärare tillgång till gratis undervisningsmaterial om nordisk kultur på deras eget språk: 10:e februari 2017 invigs en ny samisk utgåva av den stora undervisningsportalen Norden i Skolen (www.nordeniskolen.org), som redan används av 8000 lärare från hela Norden.

 

Syftet med Norden i Skolan är att sprida kunskapen om de nordiska språken och nordisk kultur, samt att ge barn och unga från hela Norden möjlighet att kommunicera med varandra över landsgränserna, förklarar Thomas Henriksen från Föreningarna Nordens Förbund, programchef för Norden i Skolan.

Thomas Henriksen glädjer sig till att presentera den nordsamiska versionen av undervisningsportalen under Tråante 2017, närmare bestämt på Scandic Lerkendal fredag 10:e februari kl 16.-16.30.

Norden i Skolan erbjuder dels undervisningsmaterial om de nordiska språken, nordisk kultur och problemställningar som klimat och hållbar utveckling, som lärare från hela Norden kan använda på egen hand i sin undervisning – dels gemensamma elevaktiviteter som internationell skolchatt, vänskapsklasser och klimattävlingar, där eleverna kommunicerar med barn och unga i andra nordiska länder.

Med det nya samiska inslaget får skolelever från hela Norden också möjlighet att lära känna den samiska kulturen, understryker Espen Stedje, generalsekreterare för Föreningen Norden i Norge: - Det samiska folket och deras kultur är en viktig del av den nordiska samhörigheten. Därför är det viktigt att bidra till att alla barn i Norden har kunskap om denna del av vårt kulturarv.

Samerådets president Áile Jávo säger:
Jag är väldigt glad över att Norden i Skolan nu också är översatt till samiska. Det är stor brist på läromedel och annat skolmaterial på samiska, och därför är det extra viktigt att sådana resurser översätts till samiska. Det är också glädjande att andra barn i Norden genom denna sida kan få lära sig mer om samiska och samisk kultur, eftersom vi vet att det finns brist på dessa kunskaper bland majoritetsbefolkning. Min förhoppning är att nya generationer därigenom får en bättre förståelse för att samerna är en integrerad och viktig del av Norden.

 

För information om Norden i Skolan:
Thomas Henriksen, programchef i Föreningarna Nordens Förbund, tlf. +45 26116267, thomas@fnfnorden.org - www.nordeniskolen.org


För information om Föreningen Norden i Norge:
Heidi Lønne Grønseth, rådgivare för utbildning och språk, tlf.: +47 98676212, heidi@norden.no - www.norden.no

Pressbild av den samiska Norden i Skolen-sidan kan laddas ner här.

 

FAKTA OM UNDERVISNINGSPORTALEN NORDEN I SKOLAN:

* Norden i Skolan blev etablerad i 2011 av Föreningarna Nordens Förbund och erbjuder nu undervisningsmaterial och gemensamma aktiviteter för skolelever i hela Norden på nio språk: danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, nordsamiska, norskt bokmål, nynorsk och svensk.

* Föreningarna Norden är partipolitiskt obundna medlemsorganisationer, som har till syfte att stärka och utveckla det nordiska samarbetet på den folkliga nivån.

* Norden i Skolan är en portal med undervisningsmaterial till grundskolor i hela norden, som är finansierat av Föreningarna Nordens Förbund, Nordiska Ministerrådet, Nordisk Språkkoordination samt Nordplus Nordiska Språk och andra nordiska fonder.

* Norden i Skolan har en bred inriktning och är en portal för hela Norden. Det samiska folket och den samiska kulturen utgör en viktig del av en samnordisk tankegång och den nordiska identiteten.

* Norden i Skolan på samiska riktar sig mot alla lärare och elever med nordsamiska som modersmål eller andraspråk och bidrar till att samiska skolelever har tillgång till omfattande undervisningsmaterial på deras eget språk, så att de kan använda verktyget och med samma förutsättningar som andra nordiska elever lära sig om den gemensamma nordiska kulturen.

* Samtidigt får skolelever från övriga Norden lära sig mer om samisk kultur. T.ex. via sidans aktiviteter för vänskapsklasser, klimataktiviteter som Det nordiska plastloppet och i genom Nordisk skolchatt, där elever från hela Norden chattar med varandra på Nordens Dag d. 23:e mars.

* Syftet med Norden i Skolen är dessutom att stärka alla nordiska skolelevers kompetenser inom de stora nordiska språken danska, norska och svenska.

* Den samiska översättningen av Norden i Skolan är finansierad med stöd från Nordiska Ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2015-2017, administrerat av det nordiska forskningsinstitutet Nordregio.