Taggar
Gymnasiet
Språk
Litteratur
Nordisk realism
Danska
Penge på lommen
Av Asta Olivia Nordenhof