Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgaven er nå levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgaver

{{assignment.Comment}}

print

Lærerveiledning Nordisk skolechat om klima

INTRODUKSJON OG FORMÅL

I temaopplegget «Nordisk Skolechat: Klima» skal elevene jobbe med tekster og oppgaver om energi og klimaendringer som tar utgangspunkt i deres eget land og hverdagsliv. Arbeidet leder til deltakelse i en spennende nordisk skolechat om klima med elever fra de øvrige nordiske landene på den offisielle nordiske klimadagen, 11. november 2021 fra kl. 13.00 til 14.00 (CET). 

Undervisningsopplegget passer for elever i 7.-10. klasse. Elevene skal jobbe med oppgaver som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nr. 7, 12 og 13. Disse handler om ren energi til alle, ansvarlig forbruk og produksjon og å stoppe klimaendringene.

Til elevoppgavene er det et svarark som elevene skal utfylle underveis – både når de arbeider med oppgaver på egenhånd og i forbindelse med felles oppsamlinger i klassen. Svararket skal hjelpe elevene med opplysninger og fakta som de bl.a. kan bruke i skolechatten om klima.

 

Tidsplan

Elevene skal gjøre forarbeid, hjemmearbeid, chat og etterarbeid. Enkelte oppgaver kan evt. utelates hvis man er presset på tid eller hvis klassen har jobbet med tilsvarende emne tidligere.


undefinedOPPLEGGETS OPPBYGNING

Oppgave 1:

Hvordan kan energiforbruket vårt bidra til klimaendringer?

 

Tidsbruk: 30 min. (hvis klassen allerede har jobbet med dette, kan denne oppgaven hoppes over)

 

Mål: Elevene skal forstå og kunne fortelle hvilke energikilder som bidrar til klimaendringer, hva klimaendringer er, og hva man kan gjøre for å redusere energi- og strømforbruk.

Beskrivelse: Klassen deles inn i tre grupper. Hver gruppe leser tekster, jobber med tilhørende spørsmål og presenterer svarene de har kommet frem til for de andre i klassen. Elevene kan fint også jobbe sammen to og to.

 


Materiale:
Gruppe 1: Om klimaforandringer
Gruppe 2: Om naturgassIslands primære energikildeOm vindkraftOm vannkraftOm solenergi
Gruppe 3: Fremtidens energiforbruker

 

 

Oppgave 2:

Lag en oversikt over hvordan deres land produserer energi 

Tidsbruk: 20 min.

Mål: Elevene skal forstå og kunne fortelle hvilke energikilder som brukes til å produsere energi, og hvordan disse bidrar til å skape klimaendringer.

Beskrivelse: Elevene skal jobbe i grupper på maks fire elever. De skal lese en tekst og arbeide med følgende spørsmål:

 • Hvilke energikilder benyttes til strømproduksjon?
 • Hvilke energikilder bidrar minst til klimaendringer?

Du veileder dem underveis med å finne frem til svarene. Der er ingen felles oppsamling.

 

Teksten finner du her.

 

 

Oppgave 3:

Undersøkelse av hvor elevene bruker strøm hjemme (hjemmearbeid)

Tidsbruk: Intro til oppgaven: 10 min. Hjemmearbeid: 20-30 min. Oppsamling på det man har funnet ut av hjemme: 20 min.

Mål: Elevene skal undersøke hvor de bruker elektrisitet hjemme hos seg selv, og se på hvor de kan spare på elektrisiteten.

Beskrivelse: Du skal introdusere skjemaet som elevene skal bruke til å skrive ned de forskjellige elektriske apparatene de har hjemme. Dette skjema brukes som utgangspunktet til en prat hjemme i familien om hvor man eventuelt kan spare på strømmen.

 

Når elevene har utfylt skjemaet hjemme skal dere felles i klassen samle opp og snakke om hvilke apparater det brukes strøm på i hjemmene.

 

 

Oppgave 4:

Tankekart

Tidsbruk: 30 min.

Mål: At elevene finner ut av hvordan de kan være med til å redusere klimaendringer ved å bruke mindre energi.

Beskrivelse: Elevene skal to og to bli enige om fem forslag til hva de kan gjøre for å bruke mindre strøm.

På tavlen lages et felles tankekart hvor alle parene forteller sine forslag.

 

undefined

 

 

Oppgave 5:

Hva går chatten ut på?

Tidsbruk: Forberedelse 25 min. Nordisk Skolechat: 45-60 min.

Mål: Elevene skal få kjennskap til energikilder i Norden og diskutere ansvarlig forbruk i en internasjonal (nordisk) sammenheng.

Hvordan melder du klassen din på?
’Nordisk Skolechat: Klima’ går av stabelen den 11. nov. kl 10-11 (CET). For at kunne tilmelde klassen din skal du:

a) Opprette en bruker på Norden i skolen.
b) Melde på klassen din her.

Lese deg opp på konseptet på sidene "Om Nordisk skolechat" og "Konsept: Temachatten" før skolechatten. Det kan være en god idé at elevene sitter to og to sammen i chatten, sånn at de kan hjelpe hverandre med at forstå hva de andre nordiske elevene sier og svare på spørsmålene som stilles.

Det er en fordel hvis elevene har svararkene fra tidligere foran seg under chatten. Dermed kan de støtte seg på dette når de skal fortelle om landet sitt og svare på spørsmål.
I svararket skal elevene også skrive ned opplysninger og svar som de får underveis i chatten. 

I chatten kommer det opp spørsmål som elevene kan snakke med hverandre om. Disse kan f.eks. være:

 • Hvilke energikilder bruker landet deres for å produsere energi og elektrisitet?
 • Hvilke energikilder bidrar til klimaendringer?
 •  Hvordan kan dere redusere strømforbruket deres?
 •  … og holdningsspørsmål til klimaendringer

 

Opgave 6:

Afsluttende diskussion i klassen

 

Tidsforbruk: 20 min.

 

Drøft følgende spørsmål med hverandre:

 • Hvilke likheter og forskjeller har dere støtt på mellem deres land og de andres land?
 • Benytter de nordiske landene de samme energikildene til å produsere elektrisitet?
 • Hva fikk dere vite om de øvrige nordiske landene som dere ikke visste om før chatten?
 • Hvilke løsninger for en bærekraftig fremtid fikk dere snakket med andre nordiske unge om?
 • Hvem har ansvaret for at bekjempe klimaforandringene - og hvor mye kan du påvirke som individ?
Logg inn for å lese mer

Pedagogiske konsulenter: Charlotte Hansen