04.10.2023
Vinnarna av våra filmpriser 2023
Vinnarna av våra filmpriser 2023

För andra året i rad har vi tillsammans med BUSTER Filmfestival hyllat nordisk barn och ungdomsfilm genom våra två filmpriser: Bästa nordiska kortfilm och bästa nordiska spelfilm för barn och unga. I år går priserna till svenska Bullets och danska Vores børnehjem.

Priset för bästa nordiska kortfilm för barn och unga går i år till danska Vores børnehjem i regi av Ulla Søe. Filmen, som utforskar livets kontraster på barnhemmet Skovgården, är också utvald till månadens film på Norden i skolan i maj 2024. De andra filmerna nominerade i samma kategori kommer också att kunna ses på plattformen det kommande året.

Juryns motivering: Som en flue på væggen, på et helt særligt sted, er vi inviteret til at blive for et kort øjeblik og vidne det allerbedste i menneskeheden. Denne smukke kortfilm er bemærkelsesværdig stærk og rørende, og menneskene bliver i dit hjerte. Juryen blev berørt af kærlighed og varme fra start til slut.

Svenska långfilmen Bullets i regi av Peter Pontikis får pris för bästa nordiska långfilm för barn och unga. Filmen skildrar hur tolvåriga Abdel blir indragen i gängkriminalitetens hänsynslösa värld. Genom manipulation och påtryckningar formas Abdel in i ett liv han inte själv har valt.

Juryns motivering: En historie om venskab og identitet, en film skabt med hjerte og smerte. En barndomsdrøm svinder bort. Historien er et ægte slag i maven og viser det allerbedste af, hvad en film kan opnå, for at give publikum en værdifuld indsigt – uden at blive fordømmende eller partisk. Denne uforglemmelige film tager os med på en rejse med sin enestående manuskript, instruktion og klipning – drevet af de fantastiske præstationer af de unge stjerner.

Juryn har i år bestått av: Helene Mohlin, producent, Sverige, Bragi Thor Hinriksson, regissör, Island, och Trine Aadalen Lo, kreativ mentor, Norge.

Helene Mohlin är medgrundare till produktionsbyrån MINT, med bas i Malmö, Sverige. Hon har vunnit priser för åtskilliga filmer och dramaserier. Helene har en bakgrund inom konst, film och pedagogik och har stor erfarenhet på barn- och ungdomskultursområdet. 

Bragi Thor Hinriksson är en isländsk regissör som har bemästrat visuellt berättande och att få fram fantastiska skådespelarinsatser, särskilt från unga skådespelare. Hans unika relation till sina skådespelare resulterar i autentiska skildringar. Som vinnare av isländska filmpriser är Hinriksson en eftertraktad internationell regissör.

Trine Aadalen Lo har producerat långfilmer som “Rafiki”, “De Tøffeste Gutta” och “Los Bando”, och många kortfilmer. Med över 20 års erfarenhet av filmproduktion för unga är hon just nu i färd med att omdefiniera sin roll i branschen. Som frilansande kreativ rådgivare och mentor är hennes mål att inspirera och hjälpa filmskapare med deras projekt och karriärer. 

De nominerade kortfilmerna

Vores børnehjem / Ulla Søe / Danmark 

Ljunga / Johanna Sutherland / Sverige 

Hreiður / Hlynur Pálmason / Island 

Aresti / Samuli Hahl / Finland 

Min yndlingsforbryde / Torgeir Kalvehagen / Norge 

De nominerade långfilmerna

Bullets / Peter Pontikis / Sverige 

Dancing Queen / Aurora Gossé / Norge 

Roi og røverne / Rane Tiukkanen / Finland 

Mr. Freeman / Mads Mitthiesen / Danmark 

12 timer til total ødelæggelse / Nanna Kristín Magnúsdóttir / Island

Priserna delas ut med stöd från A.P. Möller-fonden. 

Fleire nyheiter

01.07.2024
Avslutat projekt: 'Norden i skolan på Färöarna och Island' :Under det senaste året har Norden i skolan fått finansiering genom Nordplus Nordic Languages för att stärka användningen och relevansen av plattformen på Island och Färöarna. Genom att involvera lärare och utbildningsexperter i dessa länder har Norden i skolan kunnat skapa sig en uppdaterad bild av behoven hos målgruppen. Målet framöver är att anpassa plattformen utifrån vad som framkommit i projektet samt utveckla undervisningsmaterial som bättre tillgodoser dessa behov. Fältstudier Projektet omfattade fältstudier både på Island och Färöarna, där Norden i skolan besökte skolor, observerade undervisning och intervjuade lärare. Inför resorna genomfördes också enkätstudier. På Island genomfördes besök i högstadie- och gymnasieskolor för att bättre förstå hur undervisning i nordiska språk sker idag. En liknande studie gjordes på Färöarna, där fokus låg på mellanstadiet, eftersom undervisningen i danska och andra nordiska språk där påbörjas tidigare. Spridning och förankring Projektet har också fokuserat på att sprida information om de resurser som Norden i skolan erbjuder. Genom ett utökat nätverk i respektive land har fler lärare informerats om plattformens möjligheter. Utifrån de resultat som framkommit har Norden i skolan nu en bättre bild av vad plattformen kan bidra med i undervisningen på Island och Färöarna, och kan informera lärare i länderna om möjligheterna på ett mer relevant sätt. Under resan till Island i november arrangerades en språkkonferens i samarbete med Norræna félagið. I samarbete med Norrøna Felagið arrangerades också ett lärarseminarium i Tórshavn i slutet av 2023, vilket resulterade i ett stärkt samarbete med lokala utbildningsorganisationer. Resultat och framtida inverkan Projektet har resulterat i en djupare förståelse för undervisningsbehoven på Island och Färöarna. Den kunskap som samlats in kommer att påverka utvecklingen av framtida undervisningsmaterial och förbättra plattformens användbarhet. Detta ska i förlängningen bidra till ökad nordisk samhörighet och förbättra undervisningen i nordiska språk, nordisk kultur och samhällsförhållanden i flera ämnen. En viktig del av projektet är utvecklingen av nytt undervisningsmaterial. Två pedagogiska konsulenter från respektive land har involverats för att analysera plattformen och undervisningsmaterialet för att identifiera utvecklingspotential. Konsulenternas bidrag ska säkerställa att nytt material anpassas till behoven i Island respektive Färöarna. Det framkom att det finns ett behov av material på rätt språklig nivå sett till elevernas kunskaper, som samtidigt är elevnära och inte har ett för barnsligt tilltal. Det ska även utarbetas nytt material som fokuserar på hörförståelse och kommunikativ kompetens. Det pågår nu ett arbete med att förtydliga hur materialet på plattformen presenteras, bland annat genom justering av taggning av undervisningsmaterial samt guider som hjälper lärare att komma igång med att använda plattformen. Under det kommande läsåret kommer nytt material som är anpassat för målgruppen, men även kan gynna undervisningen i övriga länder, att tillgängliggöras på plattformen. Norden i skolan vill rikta ett stort tack till de konsulenter, lärare och elever som bidragit i projektet.
29.05.2024
Betalt praksis på nordisk undervisningsplattform i København:Er du mellom 18–30 år og søker nye erfaringer innen utdannings- og kultursektoren? Da kan betalt praksis på undervisningsplattformen Norden i skolen være riktig for deg. Kanskje har du studert til lærer, men er sugen på å prøve noe nytt? Kanskje brenner du bare for utdanningsproblematikk og nordisk samarbeid? Akkurat nå søker Norden i skolen en ESC-praktikant i 12 måneder, med oppstart i september. Hos oss får du muligheten til å styrke dine kompetanser innenfor en rekke områder, som utvikling av skolematerialer, prosjektadministrasjon og markedsføring i et nordisk miljø. Samtidig får du erfaring med arbeid i en internasjonal organisasjon. Om stillingen Norden i skolen er en ideell undervisningsplattform som vokser i raskt tempo. Plattformen utnytter digitale mediers potensial for å skape innovativ og mer kvalifisert undervisning i nordiske språk og kultur, samfunnskunnskap, historie, med mer. Som intern på Norden i Skolen blir du en viktig del av et lite team som jobber tett sammen. Dine arbeidsoppgaver bestemmes i samråd med din veileder. Dine ferdigheter og personlige interesser kan påvirke hvordan arbeidsfordelingen ser ut, men hovedsakelige arbeidsoppgaver inkluderer blant annet: Innholds- og konseptutvikling av skolematerialer Administrasjon av nettsiden og brukerkontakt Prosjektplanlegging og informasjonsspredning via arrangementer og sosiale medier Det er også stor plass for selvstendige initiativer innenfor rammene av virksomheten. Ditt arbeidssted blir Foreningerne Nordens Forbunds (FNF) kontor i hjertet av København. Her får du delta i det daglige arbeidet hos en dynamisk ideell organisasjon som jobber for å føre de nordiske landene og deres innbyggere nærmere hverandre gjennom ulike prosjekter innen kultur, språk, utdanning og arbeidsmarkedsspørsmål. Vi er en ung arbeidsplass og har de skandinaviske språkene som arbeidsspråk. Les mer om hva vi har på gang på vår nettside og på Facebook. Vi tilbyr En 12 måneder lang praksisstilling i København som redaksjonsassistent på Norden i skolen, med start i begynnelsen av september 2024 etter avtale. Reiser innen Norden kan forekomme i løpet av praksisperioden. Mat og bolig betalt gjennom et EU-stipend på 1350 EUR per måned. Reise til og fra Danmark betalt. Hjelp til å finne bolig i København. To kurser arrangert av National Youth Board i Danmark. Mulighet til å ta et gratis språkkurs i dansk. Hvem er du? Du er mellom 18–30 år. Du har studert lærerprogrammet, pedagogikk, nordiske språk eller annet som vurderes relevant for stillingen. Du er interessert i nordiske språk og kultur, undervisning og utdanning. Du har meget gode ferdigheter i minst ett av de skandinaviske språkene (dansk, norsk og svensk). Språkkunnskaper i andre nordiske språk (finsk, islandsk, færøysk, grønlandsk og nordsamisk) er meritterende. Du er ansvarsfull og kan selvstendig planlegge og gjennomføre oppgaver, med støtte fra din veileder. Du ønsker å utvikle deg og er klar for å prøve nye utfordringer. Du er villig til å flytte til København, noe som er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisen.  Oppstart og søknad Oppdraget er heltid med oppstart i begynnelsen av september 2024 etter avtale. Send CV og personlig brev, der du forteller mer om hvorfor du synes stillingen passer for deg. Søk via lenken. Siste søknadsfrist er 23. juni 2024. Utvelgelse skjer fortløpende, og stillingen kan bli besatt før siste søknadsfrist – derfor, send inn søknaden så snart som mulig. Har du spørsmål? Skriv til kontakt@nordeniskolen.org
04.10.2023
Vinnarna av våra filmpriser 2023:För andra året i rad har vi tillsammans med BUSTER Filmfestival hyllat nordisk barn och ungdomsfilm genom våra två filmpriser: Bästa nordiska kortfilm och bästa nordiska spelfilm för barn och unga. I år går priserna till svenska Bullets och danska Vores børnehjem. Priset för bästa nordiska kortfilm för barn och unga går i år till danska Vores børnehjem i regi av Ulla Søe. Filmen, som utforskar livets kontraster på barnhemmet Skovgården, är också utvald till månadens film på Norden i skolan i maj 2024. De andra filmerna nominerade i samma kategori kommer också att kunna ses på plattformen det kommande året. Juryns motivering: Som en flue på væggen, på et helt særligt sted, er vi inviteret til at blive for et kort øjeblik og vidne det allerbedste i menneskeheden. Denne smukke kortfilm er bemærkelsesværdig stærk og rørende, og menneskene bliver i dit hjerte. Juryen blev berørt af kærlighed og varme fra start til slut. Svenska långfilmen Bullets i regi av Peter Pontikis får pris för bästa nordiska långfilm för barn och unga. Filmen skildrar hur tolvåriga Abdel blir indragen i gängkriminalitetens hänsynslösa värld. Genom manipulation och påtryckningar formas Abdel in i ett liv han inte själv har valt. Juryns motivering: En historie om venskab og identitet, en film skabt med hjerte og smerte. En barndomsdrøm svinder bort. Historien er et ægte slag i maven og viser det allerbedste af, hvad en film kan opnå, for at give publikum en værdifuld indsigt – uden at blive fordømmende eller partisk. Denne uforglemmelige film tager os med på en rejse med sin enestående manuskript, instruktion og klipning – drevet af de fantastiske præstationer af de unge stjerner. Juryn har i år bestått av: Helene Mohlin, producent, Sverige, Bragi Thor Hinriksson, regissör, Island, och Trine Aadalen Lo, kreativ mentor, Norge. Helene Mohlin är medgrundare till produktionsbyrån MINT, med bas i Malmö, Sverige. Hon har vunnit priser för åtskilliga filmer och dramaserier. Helene har en bakgrund inom konst, film och pedagogik och har stor erfarenhet på barn- och ungdomskultursområdet.  Bragi Thor Hinriksson är en isländsk regissör som har bemästrat visuellt berättande och att få fram fantastiska skådespelarinsatser, särskilt från unga skådespelare. Hans unika relation till sina skådespelare resulterar i autentiska skildringar. Som vinnare av isländska filmpriser är Hinriksson en eftertraktad internationell regissör. Trine Aadalen Lo har producerat långfilmer som “Rafiki”, “De Tøffeste Gutta” och “Los Bando”, och många kortfilmer. Med över 20 års erfarenhet av filmproduktion för unga är hon just nu i färd med att omdefiniera sin roll i branschen. Som frilansande kreativ rådgivare och mentor är hennes mål att inspirera och hjälpa filmskapare med deras projekt och karriärer.  De nominerade kortfilmerna Vores børnehjem / Ulla Søe / Danmark  Ljunga / Johanna Sutherland / Sverige  Hreiður / Hlynur Pálmason / Island  Aresti / Samuli Hahl / Finland  Min yndlingsforbryde / Torgeir Kalvehagen / Norge  De nominerade långfilmerna Bullets / Peter Pontikis / Sverige  Dancing Queen / Aurora Gossé / Norge  Roi og røverne / Rane Tiukkanen / Finland  Mr. Freeman / Mads Mitthiesen / Danmark  12 timer til total ødelæggelse / Nanna Kristín Magnúsdóttir / Island Priserna delas ut med stöd från A.P. Möller-fonden. 
10.08.2023
Klimafokus i heile november:Den 11.11 er det Nordisk klimadag og her hjå Norden i skulen markerer vi det ved å fokusere på klima og berekraft i heile november månad. Her har vi samla ressurser til deg som underviser i 8.-10. klasse eller på vidaregåande nivå og som er interessert i ein nordisk dimensjon i undervisninga om klima og berekraftig utvikling.  Nordisk skulechat om klima 8.-10. KLASSE & VGS Klima- og miljøspørsmåla kryssar landegrensene og krev derfor eit godt samarbeid og god kommunikasjon. Nordisk klimachat har både fokus på skandinavisk nabospråkforståing og berekraftig utvikling. Konseptet er designa for tverrfagleg samarbeid mellom lærarar i norsk, naturfag og samfunnsfag.  9. november kl. 10.00-11.00 (CET). Målgruppe: VGS 10. november kl. 10.00-11.00 (CET). Målgruppe: 8.-10 klasse   Meld på klassa di her og les meir om eventet Les meir om Nordisk skulechat her UTFORSK KLIMA GJENNOM FILM 8.-10. KLASSE I kortfilmen "Fuck Fossils" følgjer vi to ungdommar ein haustkveld i år 2050. Kvardagen deira er allereie prega av konsekvensane av klimaforandringane og det store spørsmålet denne kvelden er om verda har klart å avgrense den globale oppvarminga til 2 grader? I hovudrollene er Thomas Hayes (blant anna kjend for rolla som William i TV-serien SKAM) og Rebekka Kjølle. Filmen er basert på Thomas Cottis sin forskingsrapport "Ei framtid du ikkje vil ha". Til filmen VGS I dokumentaren "Rejsen til isens indre" reiser regissøren med tre av dei fremste glaciologane i verda på banebrytande, vitskapelege ekspedisjonar på den grønlandske innlandsisen. Dei deler ei overtyding om at klimaforskning ikkje berre kan basere seg på satelittmålingar og datamodellar. Forskarane må vere der endringane skjer for å få pålitelege resultat. Alle tre forsøker å svare på eit av dei viktigaste spørsmåla i vår tid: Kor raskt smeltar isen? Til filmen SJU NYE TEMAPAKKAR MED FOKUS PÅ UTDANNING FOR BEREKRAFTIG UTVIKLING VGS I samarbeid med Menntamálastofnun (undervisningsdirektoratet på Island) har Norden i skulen gleda av å presentere eit omfattande materiale om utdanning for berekraftig utvikling. I dei globale verdsmåla til FN 4.7 blir det slått fast at alle elevar skal ha nødvendig kunnskap og ferdigheiter for å kunne fremje berekraftig utvikling. Det nye materialet inneheld sju temapakkar som nettopp har utgangspunkt i dette målet. Korfor ikkje starte med temaet klimaforandringar? Til undervisningsopplegget
12.06.2023
Betald praktik på Norden i Skolan i Köpenhamn:Är du mellan 18–30 år och söker nya erfarenheter inom utbildnings- och kultursektorn? Då kan en betald praktiktjänst på undervisningsplattformen Norden i Skolan vara rätt för dig. Kanske har du studerat till lärare men är sugen på att testa något nytt? Kanske brinner du bara för utbildningsfrågor och nordiskt samarbete? Just nu söker Norden i Skolan en ESC-praktikant som vill tjänstgöra i 12 månader medan plattformen går in i nästa spännande fas. Hos oss får du möjlighet att stärka dina kompetenser inom en rad områden, såsom utveckling av skolmaterial, projektadministration och marknadsföring i en nordisk miljö. Samtidigt får du erfarenhet av arbete i en internationell organisation. Om tjänsten Norden i Skolan är en icke-vinstdrivande undervisningsplattform som växer i full fart. Plattformen utnyttjar digitala mediers potential för att skapa innovativ och mer kvalificerad undervisning i nordiska språk och kultur, samt samhällskunskap, historia och naturvetenskapliga ämnen. Under hösten kommer vi att sjösätta flera nya projekt och bland annat dyka ner i nordisk film, testa vårt språkträningsverktyg Nordisk Skolchatt för nya målgrupper, och sätta lite extra fokus på läromedelsanpassningar till Färöarna och Island. Som praktikant på Norden i Skolan blir du en viktig del av ett litet team som jobbar tätt tillsammans. Dina arbetsuppgifter bestäms i samråd med din handledare. Dina färdigheter och personliga intressen kan påverka hur arbetsfördelningen ser ut, men huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat: Innehålls- och konceptutveckling av skolmaterial. Administration av hemsidan och användarkontakt. Projektplanering och informationsspridning via event och sociala medier. Det finns även stort utrymme för självständiga initiativ inom ramen för verksamheten. Din arbetsplats blir Föreningarna Nordens Förbunds (FNF) kontor i hjärtat av Köpenhamn. Här får du delta i det dagliga arbetet hos en dynamisk ideell organisation som verkar för att föra de nordiska länderna och dess invånare närmare varandra genom olika projekt inom kultur, språk, utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Vi är en ung arbetsplats och har de skandinaviska språken som arbetsspråk. Läs mer om vad vi har på gång på vår hemsida och på Facebook. Vi erbjuder En 12 månader lång praktiktjänst i Köpenhamn som redaktionsassistent på Norden i Skolan, med start i början av september 2023 enligt överenskommelse. Resor inom Norden kan förekomma under praktikperioden. Mat, boende och fickpengar betalt genom ett EU-stipendium på 1350 EUR i månaden. Resan till och från Danmark betald. Hjälp att hitta bostad i Köpenhamn. Två kurser som arrangeras av National Youth Board i Danmark. Möjlighet att gå en gratis språkkurs i danska. Vem är du? Du är mellan 18–30 år. Du har studerat lärarprogrammet, pedagogik, nordiska språk eller annat som bedöms relevant för tjänsten. Du intresserar dig för nordiska språk och kultur, undervisning och utbildning. Du har mycket goda kompetenser i minst ett av de skandinaviska språken (danska, norska och svenska). Språkkunskaper i övriga nordiska språk är meriterande. Du är ansvarstagande och kan självständigt planera och genomföra uppgifter, med stöd av din handledare. Du vill utvecklas och är redo att pröva nya utmaningar. Du är villig att flytta till Köpenhamn, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra praktiktjänsten. Dessvärre kan vi inte ta emot ansökningar från personer från Danmark, Färöarna eller Grönland eftersom ESC är ett mobilitetsprogram som syftar till att skapa rörlighet inom EU och dess partnerländer. Tillträde och ansökan Uppdraget är heltid med uppstart i början av september 2023 enligt överenskommelse. Skicka CV och personligt brev, där du berättar mer om varför du tycker tjänsten är rätt för dig till kontakt@nordeniskolen.org Sista ansökningsdag är 7 augusti 2023. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag – skicka därför din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor? Skriv till oss på kontakt@nordeniskolen.org Vill du veta mer om hur det är att vara ESC-praktikant hos oss? Läs intervjuerna med våra före-detta praktikanter.