Tekst
Video
Spel og leik
Konkurranse
Lydinnspeling
Oppgåve
Faglitteratur
Lærarrettleiing

Gløymt passord?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Oppgåva er no levert

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Oppgåver

{{assignment.Comment}}

Snakk nabospråk med Google

aktivitet google.jpg

FORKLARING

Dette aktivitetsforslaget viser ein måte ein kan trene på nabospråka sin ordlyd på saman med elevane. Tanken er at det ofte er lytteforståinga elevane har problem med, og at det difor er dette dei har størst behov for å øve på. I denne aktiviteten skal elevane først lese opp ein tekst på eitt av nabospråka ved hjelp av tilgjengelege verkty. Deretter skal den same teksten skrivast inn i eit dikteringsverkty, der ein krev ei viss uttalemessig nøyaktigheit for å få den rette teksten transkribert. 

 

AKTIVITET

Elevane får utlevert ein kort tekst på eit nabospråk. Så øver dei seg på å lese opp teksten ved hjelp av lydordboka og Google Translate sin opplesingsfunksjon.

Etter dette opprettar dei eit Google-dokument der dei endrar språket til det relevante nabospråket (“File” → “Language”), og vel deretter  “Tools” → “Voice typing”. Elevane gjer så ein innsats for å skrive teksten på det første nabospråket heilt til dokumentet skriv den rette teksten. Etter dette vel ein det andre nabospråket og gjentek prosessen.

Logg inn for å lesa meir

Forfattar: Anne Sofie Skemt Hjuler

Produsent: Norden i skolen

Produksjonsår: 2020

Mål

  • At elevane lærer å høyre skilnaden på nabospråk
  • At elevane koplar dei grafiske og fonetiske uttrykka i nabospråka
  • Å øve elevane sine evne til å tilpasse uttalen av sitt eige språk, for å gjere seg lettare forstått i samtalar på tvers av nabospråka


Førebuing


Matriale