Taggar
Gymnasiet
Språk
Litteratur
Språkförståelse - text (DA, NO, SV)
Norska (bokmål)
Doppler
Av Erlend Loe