Tags
8.-10. bekkur
Framhaldsskólabraut
Tungumál
Samfélagsfræði
Norrænt menningarlæsi
Málskilningur – Talað mál (DA, NO, SV)
Uppástungur um afþreyingu (vinabekk)
Norrænar staðalímyndir