Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Kielestä ja kulttuurista

"Opetuksen tulee antaa oppilaille pääsy skandinaavisiin kieliin ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön" (Yhteinen päämäärä, 2009)

Opetussuunnitelman tavoitteet

Pohjoismaisten kielten opetus (tanska, norja ja ruotsi) ja pohjoismainen kulttuurinen yhteisöllisyys ovat keskeisiä asioita kaikkien Pohjoismaiden opetussuunnitelmissa. Opetus varmistaa, että nykylapset tulevat entistä tietoisimmiksi ja osaavat käyttää niitä monia mahdollisuuksia ja etuja joita yhteispohjoismainen yhteistyö tarjoaa. Millä tavalla opetusta kannattaa lähestyä?

Materiaali ja tehtävät "Kieli ja kulttuuri" osion alla tähtää nimenomaan vahvistamaan ja luomaan opetuksen puitteita naapurikielten, tanska, norja ja ruotsi, opetukseen sekä pohjoismaiseen kultuuriyhteistyöhön. Täältä löydät rikkaan ja monipuolisen materiaalin tekstejä ja elokuvia ja niihin liittyviä tehtäviä, äänisanakirjan, naapurikielididaktisen pelin ja sekä kieli- että kirjallisuushistoriallisen aikajanan. Täältä löydät myös virtuaaliluokan, jossa pääset pitämään yhteyttä ystäväluokkiin ja tuo mahdollisuuden videokeskusteluihin ja kirjeenvaihtoon samanikäisten kanssa jokaisesta Pohjoismaasta.

Kieli- ja kulttuurityön monipuoliset lähestymistavat osoittavat kokonaisvaltaista tapaa opettaa, ja sama koskee naapurikielten opetusta, jonka tulee olla opettavaista, merkityksellistä ja kiinnostavaa. Vielä kerran on sanottava, että naapurikielten opetus on erilaista ja enemmän kuin vain perinteistä äidinkielenopetusta.

 

Teemat tanskaksi, norjaksi ja ruotsiksi

Suurin osa materiaalista ”Kieli ja kulttuuri” – osion alla yhdistää inspiroivia teemoja, jotka luovat runsassisällöllisiä yhteyksiä eri kielien välille. Jokaisesta teemasta löytyy materiaalia kirjoitettuna ja puhuttuna tanskaksi, norjaksi ja ruotsiksi sekä monessa kohtaa myös muilla pohjoismaisilla kielillä. Oppimisportaalin voi nähdä hyödyllisenä eri opetustilanteissa ympäri vuoden, ja se tukee opetussuunnitelman pidemmän aikavälin tavoitteita muutenkin kuin naapurikielten oppimisen ja pohjoismaisen kulttuurin ymmärtämisen suhteen.

 

Tehtäviä teksteihin ja elokuviin

Kaikkien teemaan liittyviin teoksiin liittyy tehtäviä, jotka tuovat oppilaiden tietoisuuteen kielien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä antavat pääsyn syvemmälle käsillä olevaan aiheeseen. Tehtävät tukevat opetussuunnitelman käytännön päämääriä, jotka ovat esitelty jokaisen teoksen kohdalla. (HUOM: Opetussuunnitelman päämäärät eivät ole vielä valmiita Kieli ja kulttuuri - osiossa) Tehtävät on jaettu neljään vaiheeseen. Näistä neljästä vaiheesta koostuu tunnistettava rakenne, joka varmistaa, että työskentely tekstin ja elokuvan parissa liikkuu monella tasolla.

 

1) Kieli- ja kulttuurituntemus

Kieli- ja kulttuurituntemuksen avulla naapurikielisten teoksien tulkinnan alkuun pääseminen on tehty helpoksi ja kiinnostavaksi. Täältä löytyvät ehdotukset toimintatapoihin, jotka sekä auttavat oppilaita ymmärtämään kyseessä olevaa tekstiä tai elokuvaa että yleisemmällä tasolla vahvistavat omia huomioita naapurikielten ja – kulttuurien eroista sekä yhtäläisyyksistä.

 

2) Tekstiin

Jotta tekstiä pystytään työstämään, on sen kanssa käytävä läpi 'avaaminen'. Tätä vaihetta tekstin työstämisessä kutsutaan ”tekstiin” – vaiheeksi. Tässä vaiheessa oppilaat työskentelevät hermeneuttisesti, jolla tarkoitetaan oppilaiden tekstinymmärtämistä ja ensituntemuksia joita teksti heissä herättää.

 

3) Eteenpäin tekstissä

Seuraavassa vaiheessa oppilaat syventyvät tekstiin, tätä kutsutaan nimellä 'Eteenpäin tekstissä'. Tässä he sukeltavat kirjallisuuteen ja elokuviin ja työstävät tekstin osia ja välineitä, kuten henkilöhahmoja ja tekstin koostumusta.

 

4) Pois tekstistä

Viimeinen vaihe on nimeltään 'Pois tekstistä'. Tässä oppilaat peilaavat tekstin merkitystä itseensä ja ympäristöönsä. Tärkeää tässä vaiheessa on myös, että tekstiä tulkitaan siitä näkökulmasta jota se on osa.

 

Kuullun ymmärtämisen kasvanut painotus

Pohjola koulussa painottaa puhuttua kieltä ja kuullun ymmärtämistä, joka useimmille aiheuttaa eniten vaikeuksia yhteispohjoismaisessa viestinnässä. Lyhytelokuvat, musiikkivideot ja noin 20 kirjallisuusteoksen skannaukset tanskaksi, norjaksi ja ruotsiksi varmistavat, että oppilailla on mahdollisuus kuulla naapurikieliä. Sama koskee äänisanakirjaa, joka sen lisäksi että se kääntää sanoja naapurikielille, mahdollistaa myös sanojen kuuntelemisen.

Vierasta kieltä oppii parhaiten, kun sitä käyttää aktiivisesti. Pohjola koulussa –sivustolla voivat opettajat sen vuoksi löytää pohjoismaisia ystävyysluokkia, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja täten tuoda opetukseen täysin uusi näkökulma. Virtuaaliluokassa oppilailla on mahdollisuus tavata ja keskustella toistensa kanssa sekä videon että kirjoituksen välityksellä. Aidon vuorovaikutuksen avulla oppilaat saavat arvokkaita kielellisiä kokemuksia, joita perinteinen naapurikielten opetus ei voi tarjota. Parasta tässä on se, että samanikäisten pohjoismaisten oppilaiden tapaaminen on sekä uskomattoman jännittävää että opettavaista.

 

Ammu kieli palasiksi!

Pelin pelaaminen voi olla hyvä ajatus, mikäli tauolle on tarvetta. Kieli ja kulttuuri – osioon on sijoitettu monta erityisesti tätä sivustoa varten kehitettyä kielididaktista peliä ja kieliohjelmaa, joiden avulla kielen oppimisesta pyritään tekemään aktiivista, eläväistä ja hauskaa. 'Plaff'-pelissä voi ampua sanoja tai omia tekstejä pääsee luomaan 'Klippedigtning' - osiossa. Pohjoismaiden ympäri pääsee matkalle pelissä 'Norden Rundt' jonka avulla voi kokeilla tietämystään taistellessaan samalla aikaa vastaan. 'Norden Rundt' –peliä voi pelata useampi pelaaja samaan aikaan, kuten esimerkiksi ottelussa ystävyysluokkaa vastaan, joka saattaa olla oiva tapa aloittaa verkkoon pohjautuva yhteistyö toisen pohjoismaisen luokan kanssa.

 

Lue lisää Pohjolasta koulussa täällä.