Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Oversættelse mangler
Suliaq pillugu atuakkiat
Ilinniaetitsunut ilitsersuut

Glemt password?

 

Næste skolechat

Gott uppförande - goda upplevelser

Nordisk Skolchatt ska skapa goda upplevelser och nya bekanta – inte motsatsen. Norden i Skolan ställer därför krav att alla elever behandlar varandra med respekt och pratar respektfullt med varandra. Vi rekommenderar att man i klassen har en grundlig diskussion om bra beteende på nätet (webetik) innan man sätter igång med Nordisk Skolchatt. Prata t.ex. med dina elever om att de inte bara representerar sig själva när de pratar med elever från andra nordiska länder, utan att de också är ambassadörer för hela sin skola, ort och land.Tips för en bättre skolchattupplevelse PDFAnmälningsfunktion

Om en elev uppför sig olämpligt under chattillfället kan man anmäla denne genom att klicka på ”anmäl” och även skriva en kort bakgrund till anmälan. Då blockeras den anmälda eleven och ett e-postmeddelande skickas till elevens lärare om att eleven blivit blockerad från skolchatten. Observera att e-postmeddelandet skickas till den e-post som läraren registrerat på Norden i Skolan. I e-postmeddelandet medföljer även 5 bilder från chattscenariot som tas automatiskt i samband med att anmälan görs.

 

Om läraren bedömer att eleven kan återgå till chatten klickar han eller hon på ”unblock user” och eleven kan logga in på chatten igen. Observera att webbsidan kan behövas uppdateras för att inloggningen ska fungera.