Teaksta
Video
Spealat ja stoahkan
Gilvu
Jietnabádden
Bargobihttá
Oahpaheaddjebagadus

Vajálduhttán beassansáni?

 

Oahppanmihttu

{{learningObjectiv.description}}

Bargobihttá lea dál addojuvvon

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentárat

Bargobihttát

{{assignment.Comment}}

Bargobihtáide
print

Skrald og plastik i havet

Luohkkáceahkki 8.-10. luohkká Fága Luonddufága Oahppomihttu Luondu ja biras Fáddá Riggodagat Áhpi Plastihkka Eallit Eana Šládja Teaksta
shutterstock_287424425.jpg

Bargobihttát

 • Máŋgalágan válljenvejolašvuođat

 • Fáddábargobihttá

  • 1Fáddábargobihttá

   Del klassen i grupper hvor de undersøker om det finnes lover som skal beskytte miljøet i deres land.

   • Let på internett etter informasjon om lover og regler som skal ta vare på og beskytte miljøet mot forurensing og avfallsdumping.  
   • Hvordan skal havet beskyttes mot forurensing og avfallsdumping?
   • Lag forslag til hvilke lover og regler gruppen mener kan bidra til å ta vare på havet.
   • La gruppen presentere sine forslag for en annen gruppe. 
  • 2Fáddábargobihttá

   Hva betyr havet for deg?

   • Skriv og/eller tegn et mindmap med alt du forbinder med havet.
   • Har havet en spesiell betydning for deg?
   • Heng ditt mindmap opp på en vegg i klasserommet, og se hva dine klassekamerater forbinder med havet.   
 • Ustitluohkká

  • 1Ustitluohkká

   Hva betyr havet for ditt land?

   • Undersøk hvilke konskvenser forurensing og avfallsdumping i havet har for deres land.
   • Lag en oversikt over hva havet bidrar med for deres land og hvilke konsekvenser forsøpling av havet kan ha for landet. 
   • Del oversikten med en vennskapsklasse.
   • Sammenlign og diskuter hvilke betydning havet har for hvert av landene.